Si din mening om Det europeiske solidaritetskorpset

Det europeiske solidaritetskorpset ble initiert i desember 2016. Gjennom dette programmet skal ungdommer få delta i solidaritetsaktiviteter som skal komme individer og samfunn til gode. Gjennom å delta i disse prosjektene, får også ungdommene utviklet personlig og sosial kompetanse.

EU-kommisjonen skal nå gjennomføre en evaluering for å vurdere om programmet fungerer som det skal. Det er mulig for alle å gi innspill, men EU-kommisjonen ønsker særlig innspill fra de som har deltatt i programmet (både enkeltindivider og organisasjoner) og organisasjoner som er aktive på ungdomsfeltet og/eller med frivillig arbeid.

Fristen for å gi innspill er 15. november.

Vil du vite mer om Solidaritetskorpset?

Gjennom Det europeiske solidaritetskorpset kan ungdommer i Norge mellom 18 og 30 år jobbe frivillig i et EU-land, Tyrkia, Nord-Makedonia eller Island.

Norge er med som partnerland i Solidaritetskorpset. Det betyr at norske organisasjoner ikke har anledning til å søke støtte selv, men må samarbeide med en partner i et av deltakerlandene, som sender inn søknaden i sitt land. Les mer om ordningen her.