Søk om støtte til kurs i menneskerettighetsundervisning

Nå kan du søke om støtte fra Europarådet til å gjennomføre regionale eller nasjonale kurs om menneskerettighetsundervisning for ungdom. Compass, som er Europarådets håndbok i menneskerettighetsundervisning, vil stå sentralt. Kurset skal være for trainere og andre som trenger opplæring i menneskerettighetsundervisning. Europarådet støtter deg i gjennomføringen av kurset ditt. De bistår blant annet med synlighet, og de oppnevner en trainer som hjelper deg med den pedagogiske prosessen og innholdet i kurset. I tillegg kan du søke om opp til 5.000 euro. Du vil også bli invitert til et forberedelseskurs 16.-17. februar 2023.

Kurset skal gjennomføres en gang mellom 1. april og 30. november.

Les mer her. (ekstern lenke)

Søknadsfristen er 21. desember.