Illustrasjon av to personer som går bortover.

Har du behov for å øke kompetansen din? Trenger du faglig påfyll?

Søk om å delta på kurs

Her finner du et utvalg av kurs fra Erasmus+ som er åpne for norske deltakere. Fullstendig kurstilbud på engelsk finner du her (ekstern lenke).

Har dere lyst til å arrangere en gruppeutveksling, men er usikre på hvor dere skal starte? "Hvordan finner vi en internasjonal partner, hvor mye skal ungdom involveres i prosjektet, og hvordan setter vi i gang?" Kurset Eye Opener arrangeres med jevne mellomrom av Erasmus+-nettverket, og lar både voksne og ungdommer samles for å bli klokere på disse spørsmålene.

Snuser dere på deres første Erasmus+ ungdom-prosjekt, men syns det er litt skummelt eller står litt fast i søknadsprosessen? Da vil vi veldig gjerne bistå dere med å realisere drømmen. Vi inviterer til 2-dagers kurs for dere som allerede har partner(e) og prosjektidé på plass. Målet for samlingen er at dere drar herfra med et godt nok utgangspunkt til å kunne sende inn en søknad 1. oktober.

Har dere lyst å lage en gruppeutveksling, men mangler partner? Bli med på vårt kontaktseminar med ungdommer! Her kan du treffe ungdomsorganisasjoner og grupper fra Europa som også er på jakt etter partnere på et spennende kontaktseminar fylt av utfordringer, kreativitet, læring og nye vennskap!

Har dere en god ide til et gruppeutvekslingsprosjekt som dere har lyst til å gjennomføre? Har dere et ønske om å lage en gruppeutveksling med fokus på bærekraft og inkludering? Er dere opptatt av at ungdom skal være med på hele prosessen, fra start til slutt? Da er dette kurset for dere!

Dette kurset (The power of non-formal education) blir arrangert med jevne mellomrom. Her møtes ungdomsarbeidere fra ulike land i Europa og omegn for å lære mer om hvordan ikke-formell læring og refleksjon kan ha en sentral rolle i ungdomsarbeidet du gjør til daglig. Her får du virkelig føle på kroppen hva ikke-formelle metoder gjør med deg og dine meddeltakere!

Er du en klubbleder eller ungdomsarbeider som ønsker å lære mer om hva ungdomsmedvirkning av høy kvalitet er, og hvordan du kan få til dette i prosjektene dine? Vil du bli bedre kjent med Erasmus+-programmet? Da er dette kurset for deg!

Alle aktuelle kurs

Slik søker du om å delta på kurs

Har du som ungdomsarbeidar eit behov for å auka kompetansen din, enten innanfor eit spesifikt tema eller om moglegheitene som fins i Erasmus+? Eller ønsker du å møte potensielle partnarar til framtidige samarbeidsprosjekt?

Søk om å få delta på ein av våre aktivitetar. Det kan vera kurs, seminar, studieturar, konferansar og liknande.

1. Finn kurs du vil søke på

På nettsida vår finn du relevante kurs som du som ungdomsarbeidar frå Noreg kan delta på. Du finn også ei komplett liste i den europeiske kursdatabasen Salto (ekstern link).

2. Lag profil på Salto

Første gong du søker må du opprette ein søkarprofil på Salto.

3. Send inn søknad

Etter at du har oppretta søkarprofilen, kan du fylle inn søknadsskjemaet. Personlege opplysingar er allereie fylt ut.

Svar på spørsmåla i skjemaet. Denne informasjonen vert brukt når vi vel ut deltakarar og vert også sendt til kursleiarane slik at dei veit litt om bakgrunnen til deltakarane.

Lurt å vite

  • Dei fleste kursa er for dei som jobbar med ungdom som tilsette ungdomsarbeidarar eller frivillige leiarar i ungdomsorganisasjonar og liknande. Det er som oftast 18 års aldersgrense, men nokre av kursa er også opne for å kunne reisa i lag med ungdom. Meir informasjon om målgruppe finn du i kvar einskild kursutlysing.
  • En ungdomsarbeidar er i denne samanhengen ein som er tilsett deltid/heltid eller som jobbar frivillig i til dømes ein kommune, frivillig organisasjon, ungdomsklubb eller liknande. Ungdomsarbeidaren har ein pedagogisk rolle og jobbar med ungdommar som møtest jamleg.
  • Du må kunne bruke engelsk som arbeidsspråk og delta aktivt på heile kurset.
  • Dei som får plass på kursa får dekka reise-, opphalds- og kursutgifter mot ein eigendel på 500 kr. Du må sjølv bestille og betale for reisa og får utlegga sine refundert etter kurset.
  • Det er i prinsippet ikkje noko i vegen for at fleire frå den same organisasjonen kan søke på same kurs. Det er ofte fleire søkarar enn kursplassar, og vi vil sjeldan prioritere to frå den same organisasjonen dersom det er mange søkarar. Dersom ein organisasjon ønsker å sende fleire deltakarar, kan dei gjerne skrive kven av søkarane dei ønsker skal prioriterast dersom ikkje alle får plass.