Har du behov for å øke kompetansen din? Trenger du faglig påfyll?

Søk om å delta på kurs

Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer både ungdomsarbeidere og ungdommer til kontaktseminar på Utøya i slutten av mai. Søknadsfrist er 25. mars.

Er du aktiv i et idrettslag? Bli med på informasjonsmøte den 11. januar for å få en innføring i hvilke muligheter som finnes i Erasmus+-programmet. Påmeldingsfrist er 6. januar.

Dette kurset i Hellas i februar er for deg som ønsker å komme i gang med internasjonalt ungdomsarbeid. Søknadsfrist er 9. desember.

På denne konferansen i Romania i januar kan du være med på å gi innspill til hvordan Erasmus+-programmet kan forbedres. Meld deg på innen 16. januar.

Jobber du med ungdom og ønsker å lage skikkelig gode gruppeutvekslinger? Lær de viktigste prinsippene for å lage et godt prosjekt på dette kurset i Latvia. Søknadsfristen er 15. desember.

I mars kan du bli med til Sofia i Bulgaria for å bli kjent med ikke-formelle læringsmetoder du kan benytte i arbeidet ditt med ungdomm. Søknadsfrist 6. januar.

Alle aktuelle kurs

Slik søker du om å delta på kurs

Har du som ungdomsarbeidar eit behov for å auka kompetansen din, enten innanfor eit spesifikt tema eller om moglegheitene som fins i Erasmus+? Eller ønsker du å møte potensielle partnarar til framtidige samarbeidsprosjekt?

Søk om å få delta på ein av våre aktivitetar. Det kan vera kurs, seminar, studieturar, konferansar og liknande.

1. Finn kurs du vil søke på

På nettsida vår finn du relevante kurs som du som ungdomsarbeidar frå Noreg kan delta på. Du finn også ei komplett liste i den europeiske kursdatabasen Salto (ekstern link).

2. Lag profil på Salto

Første gong du søker må du opprette ein søkarprofil på Salto.

3. Send inn søknad

Etter at du har oppretta søkarprofilen, kan du fylle inn søknadsskjemaet. Personlege opplysingar er allereie fylt ut.

Svar på spørsmåla i skjemaet. Denne informasjonen vert brukt når vi vel ut deltakarar og vert også sendt til kursleiarane slik at dei veit litt om bakgrunnen til deltakarane.

Lurt å vite

  • Dei fleste kursa er for dei som jobbar med ungdom som tilsette ungdomsarbeidarar eller frivillige leiarar i ungdomsorganisasjonar og liknande. Det er som oftast 18 års aldersgrense, men nokre av kursa er også opne for å kunne reisa i lag med ungdom. Meir informasjon om målgruppe finn du i kvar einskild kursutlysing.
  • En ungdomsarbeidar er i denne samanhengen ein som er tilsett deltid/heltid eller som jobbar frivillig i til dømes ein kommune, frivillig organisasjon, ungdomsklubb eller liknande. Ungdomsarbeidaren har ein pedagogisk rolle og jobbar med ungdommar som møtest jamleg.
  • Du må kunne bruke engelsk som arbeidsspråk og delta aktivt på heile kurset.
  • Dei som får plass på kursa får dekka reise-, opphalds- og kursutgifter mot ein eigendel på 500 kr. Du må sjølv bestille og betale for reisa og får utlegga sine refundert etter kurset.
  • Det er i prinsippet ikkje noko i vegen for at fleire frå den same organisasjonen kan søke på same kurs. Det er ofte fleire søkarar enn kursplassar, og vi vil sjeldan prioritere to frå den same organisasjonen dersom det er mange søkarar. Dersom ein organisasjon ønsker å sende fleire deltakarar, kan dei gjerne skrive kven av søkarane dei ønsker skal prioriterast dersom ikkje alle får plass.