Illustrasjon av to personer som går bortover.

Har du behov for å øke kompetansen din? Trenger du faglig påfyll?

Søk om å delta på kurs

Vil du være med på et kurs for å øke kompetansen for hvordan vi kan øke ungdommers livskvalitet gjennom kreative metoder? UNCOVER er en reise for å forstå kompleksiteten av følelser og kommunisere dem gjennom kreativitet og kunst. Kurset gir påfyll om følelser, praktiske verksteder og refleksjonsgrupper om god livskvalitet.

Bli med på studiebesøk til Irland for å utforske inkluderende ungdomsmedvirkning! Kurset fokuserer på de ulike aspektene ved reell ungdomsdeltakelse på lokalt nivå, og hvordan vi kan jobbe for å inkludere unge mennesker som sjeldent blir hørt. Bli med og del dine erfaringer sammen med andre som jobber med ungdom!

Bli med på et todagers kurs for ungdomsorganisasjoner som jobber utenfor urbane kontekster, som ønsker å bli involvert i internasjonalt ungdomsarbeid og frivillig arbeid. Bli med for å høre hvordan vi kan bruke Erasmus+ sine programmer til å gi muligheter til ungdom!

ID Talks er en serie på 5 frittstående workshops. Med inspirerende gjesteforelesere, tankevekkende innsikter og diskusjoner i små grupper, tar ID Talks deg med på en reise gjennom tro, overbevisning og hvordan du kan bygge prosjekter som inkluderer ulike perspektiver i ungdoms- og samfunnsprosjekter.

Dette kurset passer for ungdomsarbeidere, ungdomsledere og kursholdere som ønsker å forbedre sin kompetanse i kursledelse, fasilitering, gruppehåndtering og støtteteknikker for dialog.

Alle aktuelle kurs

Slik søker du om å delta på kurs

Har du som ungdomsarbeidar eit behov for å auka kompetansen din, enten innanfor eit spesifikt tema eller om moglegheitene som fins i Erasmus+? Eller ønsker du å møte potensielle partnarar til framtidige samarbeidsprosjekt?

Søk om å få delta på ein av våre aktivitetar. Det kan vera kurs, seminar, studieturar, konferansar og liknande.

1. Finn kurs du vil søke på

På nettsida vår finn du relevante kurs som du som ungdomsarbeidar frå Noreg kan delta på. Du finn også ei komplett liste i den europeiske kursdatabasen Salto (ekstern link).

2. Lag profil på Salto

Første gong du søker må du opprette ein søkarprofil på Salto.

3. Send inn søknad

Etter at du har oppretta søkarprofilen, kan du fylle inn søknadsskjemaet. Personlege opplysingar er allereie fylt ut.

Svar på spørsmåla i skjemaet. Denne informasjonen vert brukt når vi vel ut deltakarar og vert også sendt til kursleiarane slik at dei veit litt om bakgrunnen til deltakarane.

Lurt å vite

  • Dei fleste kursa er for dei som jobbar med ungdom som tilsette ungdomsarbeidarar eller frivillige leiarar i ungdomsorganisasjonar og liknande. Det er som oftast 18 års aldersgrense, men nokre av kursa er også opne for å kunne reisa i lag med ungdom. Meir informasjon om målgruppe finn du i kvar einskild kursutlysing.
  • En ungdomsarbeidar er i denne samanhengen ein som er tilsett deltid/heltid eller som jobbar frivillig i til dømes ein kommune, frivillig organisasjon, ungdomsklubb eller liknande. Ungdomsarbeidaren har ein pedagogisk rolle og jobbar med ungdommar som møtest jamleg.
  • Du må kunne bruke engelsk som arbeidsspråk og delta aktivt på heile kurset.
  • Dei som får plass på kursa får dekka reise-, opphalds- og kursutgifter mot ein eigendel på 500 kr. Du må sjølv bestille og betale for reisa og får utlegga sine refundert etter kurset.
  • Det er i prinsippet ikkje noko i vegen for at fleire frå den same organisasjonen kan søke på same kurs. Det er ofte fleire søkarar enn kursplassar, og vi vil sjeldan prioritere to frå den same organisasjonen dersom det er mange søkarar. Dersom ein organisasjon ønsker å sende fleire deltakarar, kan dei gjerne skrive kven av søkarane dei ønsker skal prioriterast dersom ikkje alle får plass.