Bli rå på lokaldemokrati og ungdomsdeltakelse

Tid
25-30. november 2022
Sted
Nettbasert
Søknadsfrist
25. september 2022

Hvordan kan kommuner og fylker bli enda bedre på å involvere ungdommer i beslutningstaking?

Bli med på et to-timers digitalt kurs for å få en innføring i verktøyet Democracy Reloading. Dette er en nettressurs laget for å sikre gode strukturer for ungdomsdeltakelse i beslutningsprosesser. Søk innen 23. oktober.

Bakgrunn

«Democracy Reloading» er et langvarig samarbeidsprosjekt mellom flere nasjonale kontorer for Erasmus+. Et resultat av dette samarbeidet er en nettbasert ressurs som skal styrke lokaldemokrati over hele Europa. Ressursen identifiserer de ferdigheter, kompetanse, verdier og strukturer som trengs for å styrke ungdoms deltakelse i beslutningstaking på lokalt og regionalt nivå. Nettressursen inneholder verktøy for egenvurdering, teori, eksempler, tips og ressurser.

Praktisk informasjon

Når foregår kurset?

Velg ett av følgende tidspunkt:

  • 26. oktober 15.30-17.30
  • 30. november 15.30-17.30

Hvem kan delta?

  • Ansatte i kommuner og fylkeskommuner som jobber med politikkutforming på ungdomsfeltet
  • Ungdomsarbeidere som jobber med ungdomsdeltakelse i beslutningsstrukturer på kommunalt nivå
  • Andre som jobber med ungdomsdeltakelse i politikkutforming

Hva koster det?

Det er helt gratis å delta.

Søknadsskjema