Bli rå på ungdomsmedvirkning i kommunen

Jobber du i kommunen, og tror dere kunne blitt enda bedre på å få til reell ungdomsmedvirkning i alle saker som angår unge? I år kommer det fire webinarer for dere som ønsker å bli rå på ungdomsdeltakelse og lokaldemokrati.

Webinarer

  • Webinar 1: 18. mai kl. 15:30-17:30 (allerede vært)

Fokus: Hvordan skape et støttende miljø for ung medvirkning i kommunen

Original tittel: Advocate 4 Youth Participation - se utlysning på SALTO her

  • Webinar 2: 21. juni kl. 15:30-17:30 (allerede vært)

Fokus: Hvordan styrke og engasjere ungdom i beslutningsprosesser

Original tittel: The (he)art of participation 2.0 - se utlysning på SALTO her

  • Webinar 3: 20. september kl. 15:30-17:30 (allerede vært)

Fokus: Hvordan utvikle gode strukturer og strategier for ungdomsmedvirkning

Original tittel: Youth's voice in decision making: A matter of a strategy! - se utlysning på SALTO her

  • Webinar 4: 22. november kl. 15:30-17:30

Fokus: Hvordan lede de kompliserte prosessene rundt ungdomsmedvirkning

Original tittel: Municipal youth dialogue: Make it work, make a change!

Påmeldingsfrist: 19. november - se utlysning på SALTO her

Bakgrunn

«Democracy Reloading» er et langvarig samarbeidsprosjekt mellom flere nasjonale kontorer for Erasmus+. Et resultat av dette samarbeidet er en nettbasert ressurs som skal styrke lokaldemokrati over hele Europa. Ressursen identifiserer de ferdigheter, kompetanse, verdier og strukturer som trengs for å styrke ungdoms deltakelse i beslutningstaking på lokalt og regionalt nivå. Nettressursen inneholder verktøy for egenvurdering, teori, eksempler, tips og ressurser.

Praktisk informasjon

Hvordan melder jeg meg på?

Hvert webinar har en egen side på SALTO-YOUTH.net, og du må melde deg på der hver gang for å få den aktuelle lenken til webinaret. Lenkene til SALTO finner du lenger opp på denne siden.

Hvem kan delta?

  • Ansatte i kommuner og fylkeskommuner som jobber med politikkutforming på ungdomsfeltet
  • Ungdomsarbeidere som jobber med ungdomsdeltakelse i beslutningsstrukturer på kommunalt nivå
  • Andre som jobber med ungdomsdeltakelse i politikkutforming

Hva koster det?

Det er helt gratis å delta.