Internasjonal praksis i lokalt ungdomsarbeid

Dato: 26. mai - 29. mai 2024
Sted: Waterford, Irland
Frist: 15. mars 2024

Bli med på et todagers kurs for ungdomsorganisasjoner som jobber utenfor urbane kontekster, som ønsker å bli involvert i internasjonalt ungdomsarbeid og frivillig arbeid!

Målet er å fremheve gode praksiser i ungdomsarbeid i rurale områder, behovene og utfordringene som møtes i ungdomsarbeid, og hvordan vi kan jobbe med dette gjennom internasjonale ungdomsprosjekter og samarbeid. Kurset vil gå gjennom hvordan EUs ungdomsinitiativer, Erasmus+ og Solidaritetskorpset, kan brukes til å gi viktige erfaringer for ungdom. Deltakerne vil også få muligheten til å møte lignende organisasjoner fra hele Europa som søker partnerorganisasjoner å samarbeide med.

Mål

Gjennom kurset vil vi se på verdien av internasjonalt ungdomsarbeid for ungdomsorganisasjoner i rurale områder, og se på hva internasjonalt ungdomsarbeid innebærer og hvordan vi kan bruke mulighetene som finnes i Erasmus+ og Solidaritetskorpset i arbeidet vårt.

De viktigste målene er å:

  • Utvikle kompetansen til ungdomsorganisasjoner i rurale områder innen internasjonalt ungdomsarbeid og internasjonal frivillighet.
  • Informere deltakerne om mulighetene som tilbys gjennom Erasmus+ og Solidaritetskorpset.
  • Fremheve gode praksiser i ungdomsarbeid i rurale områder, samt behov og utfordringer og hvordan jobbe med dette gjennom internasjonale aktiviteter.
  • Tilby nettverksmuligheter for fremtidig partnerskapsbygging.

For hvem?

Personer som jobber direkte og regelmessig med unge mennesker i rurale områder. Dette inkluderer ungdomsarbeidere, ungdomsledere og frivillige som:

  • Representerer en organisasjon som jobber med ungdom i rurale områder som er interessert i å utvikle internasjonale prosjekter gjennom Erasmus+ eller Solidaritetskorpset, og er basert i ett av Erasmus+ programlandene og/eller partnerlandene.
  • Ikke har tidligere erfaring med Erasmus+ og/eller Solidaritetskorpset (hvis du ikke vet hva dette er ennå, vil du etter kurset!)
  • Kan engelsk.

Vi oppfordrer alle til å søke, uavhengig av religiøs, etnisk bakgrunn, kjønnsidentitet, seksuell orientering og funksjonsnivå. Vi vil gjøre vårt beste for å legge til rette for at alle kan delta.