Lær å lede grupper

Dato: 11. - 16. mars
Sted: Oviedo, Asturias, Spania
Søknadsfrist: 16. februar

"Facilitation ON and OFF" er et kurs med fysiske kursdager supplert med to online økter, relevant for ungdomsarbeidere, ungdomsledere og kursholdere som ønsker å forbedre sin kompetanse i kursledelse, fasilitering, gruppehåndtering og støtteteknikker for dialog.

FYSISK KURS: 11. mars - 16. mars 2024

ONLINE ØKTER: 19. og 20. mars, fra 10:30 til 13:30 CET.

Fasilitering og gruppeledelse er kjernen i ungdomsarbeid.

Imidlertid opplever ofte ungdomsarbeidere og de som arbeider med ikke-formell utdanning utfordringer i å håndtere grupper og team. Dette skyldes til tider mangel på nødvendige kunnskap, erfaring og verktøy når det gjelder navigering i følelser, selvbevissthet og det å fasilitere grupper.

Dette kurset passer for ungdomsarbeidere, ungdomsledere og kursholdere som ønsker å forbedre sine ferdigheter i fasilitering og gruppehåndtering, både i fysiske og online miljøer.

Mål:

• Å tilegne seg fasiliteringsferdigheter i ikke-formelle utdanningsmiljøer.

• Å oppdage nye verktøy og teknikker for å jobbe med ungdomsgrupper.

• Å fremme horisontale og deltakende tilnærminger til ungdomsarbeid.

• Å lære hvordan effektivt å fasilitering av fysiske og online arrangementer.

• Å støtte effektive ungdomsmøter og demokratiske beslutningsprosesser.

Hovedinnhold i kurset:

  • Introduksjon til fasilitering.
  • Grupper og team.
  • Roller, rangeringer, ledelse og makt dynamikk.
  • Følelsesmessig håndtering.
  • Effektiv kommunikasjon og fasilitering av interkulturelle dialoger.
  • Online fasilitering og virtuell dialog