Læring i ungdomsarbeid

Lærer ungdommer noe av å delta i internasjonale ungdomsprosjekter og på andre aktiviteter innen ulikt ungdomsarbeid? Selvsagt! Men hvordan kan ungdommene selv bli bedre til å sette seg læringsmål og sette ord på hva de har lært?

Ikke-formell læring står sentralt i Erasmus+ ungdom, og ved å delta på dette internasjonale kurset kan du bli mer bevisst på hvordan du kan til rette for læring i ditt ungdomsarbeid, samt få innføring i verktøy og metoder som kan brukes til å dokumentere læringen.

Når: 15. – 19. oktober (ankomst- og avreisedag inkludert)

Hvor: Scandic Sjølyst, Skøyen (deltakere innkvarteres på enkeltrom på hotellet)

Hvem: 24 ungdomsarbeidere fra hele Europa

Påmeldingsfrist: 1. september 2024

Les mer og meld deg på her: http://trainings.salto-youth.net/12516

Hva får du igjen for å delta?

  • Du blir bedre til å kjenne igjen læringsverdien i ulike aktiviteter i ungdomsarbeidet ditt
  • Du får prøve ut verktøy og metoder du kan bruke for å støtte læring i ulike aktiviteter
  • Du får metoder og rutiner for å selv reflektere over hvordan du jobber.
  • Du får kunnskap om og erfaring med Youthpass*, som er et verktøy som kan brukes til å dokumentere læring.

Du kan delta hvis:

  • Du er frivillig og/eller betalt ungdomsarbeider over 18 år og jobber med ungdom på jevnlig basis
  • Du legger til rette for ulike læringsprosesser for ungdommene du jobber med
  • Du er over 18 år, og er komfortabel med engelsk som arbeids- og læringsspråk

*Youthpass er både et verktøy og et sertifikat som blir brukt i Erasmus+ for å styrke anerkjennelsen av læringen som skjer i ulke Erasmus+- prosjekter. Det gir deltakerne mulighet til å selv vurdere hva de har lært i et prosjekt, det bidrar til mer anerkjennelse av Erasmus+ som et læringsprogram, det kan brukes som en dokumentasjon