Nettkurs i interreligiøs dialog og ungdomsarbeid

Dato: 10. Februar - 10. april 2024
Sted: Digitalt (Zoom)
Frist: 13. februar 2024

ID Talks er en serie på 5 frittstående nettkurs (workshops). Med inspirerende gjesteforelesere, tankevekkende innsikter og diskusjoner i små grupper, tar ID Talks deg med på en reise gjennom tro, overbevisning og hvordan du kan bygge prosjekter som inkluderer ulike perspektiver i ungdoms- og samfunnsprosjekter.

Religion og interreligiøs dialog er tett knyttet til alle aspekter av livet. Hvis religion ikke er en del av løsningen, risikerer det å være en del av problemet. Det er viktig å undersøke de psykologiske, sosiale og politiske dynamikkene ved religion og dens rolle i dagens samfunn og politikk.

Ved å se på interreligiøs dialog som en positiv ressurs og engasjere seg meningsfullt i den, kan vi bygge broer mellom forskjellige samfunn, og fremme forståelse, respekt og fred. Derfor bør vi utforske forskjellige former for tro, åndelige og religiøse, og praksisen med interreligiøs dialog.

ID Talks dykker ned i områdene samfunns- og fredsskaping gjennom interreligiøs dialog. Vi ser på måter å bygge konstruktiv dialog og diskuterer ungdomsarbeidets rolle i å fremme positive interaksjoner blant enkeltpersoner med forskjellige religiøse, trosmessige eller åndelige overbevisninger. Vi analyserer krysningen av religion med emner som krig, konflikt, polarisering, rasisme, migrasjon, sivilsamfunn og politikk, og hvordan interreligiøs dialog kan være med på å løse disse utfordringene.

Vi dykker inn i temaer som tro, kultur, og hvordan vi kan bygge broer mellom ulike samfunn. Hvert nettkurs tar bare 90 minutter, og vi har inspirerende gjesteforelesere, diskusjoner i små grupper og tid for spørsmål.

Når?
Annenhver onsdag kl. 13.00, fra 14. februar til 10. april 2024.

14. februar kl. 13.00: Forståelse av interreligiøs dialog - Hva er det, og hva kan vi lære? La oss utforske dette sammen!

28. februar kl. 13.00: Interreligiøs dialog og identitet - Hvordan påvirker tro og identitet oss? La oss snakke om det!

13. mars kl. 13.00: Interreligiøs dialog og fellesskap - Hvordan kan vi bygge gode samtaler mellom forskjellige samfunn?

27. mars kl. 13.00: Interreligiøs dialog og forsoning - Hvordan kan vi skape forsoning etter konflikter?

10. april kl. 13.00: Interreligiøs Dialog og fred - Hva er rollen til interreligiøs dialog i å skape fred?

For hvem?
For alle som er interessert i å ha positive samtaler, forstå ulike perspektiver, og bidra til fellesskap og fred: troende, tvilere, unge mennesker, ungdomsarbeidere, fagfolk, frivillige – alle er velkomne!