Samling for organisasjoner som deltar i Solidaritetskorpset (Danmark)