Studiebesøk om inkluderende ungdomsmedvirkning

Tid: 14-17. april 2024

Sted: Dublin, Irland

Frist: 5. mars 2024

Bli med på studiebesøk til Irland for å utforske inkluderende ungdomsmedvirkning! Vi vil fokusere på ulike aspekter ved reell deltakelse på lokalt nivå, og hvordan vi kan inkludere unge mennesker som sjeldent blir hørt.

Det vil gi en mulighet for å lære og dele erfaringer med andre ungdomsarbeidere, ungdomsledere og offentlige og kommunalt ansatte om gode praksiser innen ungdomsdeltakelse. Her vil vi se på hvordan vi kan legge til rette for ungdommenes meninger i arbeidet, og hvordan ulike retningslinjer, strategier og modeller for ungdomsmedvirkning kan være med på å styrke arbeidet.

Mål:

  • Etablere felles grunnlag for forståelsen av ungdomsdeltakelse i det lokale ungdomsarbeidet.
  • Øke forståelsen og koblingene mellom retningslinjer, strategier og modeller for ungdomsmedvirkning, og virkelighetene i lokal praksis.
  • Gi muligheten for å kunne dele erfaringer og refleksjoner over eksisterende praksiser, og møte andre ungdomsarbeidere fra ulike land.
  • Gi rom for utveksling og deling av gode erfaringer.
  • Bygge et sterkere nettverk og synergier for potensielle fremtidige prosjekter innen ungdomsdeltakelse.

Dette arrangementet passer for lokale ungdomsarbeidere, ungdomsledere og offentlige og kommunalt ansatte som ønsker å utvikle og utvide praksis for lokal ungdomsdeltakelse for sjeldent hørte unge mennesker.