Studiebesøk om lokalt ungdomsarbeid

Bli med på studiebesøk til Gøteborg for å lære mer om lokalt ungdomsarbeid. Det vil være særlig fokus på hvordan ungdommene selv kan medvirke til å få i gang egne fritidsaktiviteter i kommunen. I tillegg til å få se eksempler på hvordan de driver med lokalt ungdomsarbeid i Gøteborg, som har stor overføringsverdi til mange kommuner i Norge, vil du få møte ungdomsarbeidere fra hele Europa på denne turen. Det er satt av tid til både bli-kjent-aktiviteter og erfaringsutveksling.

Studieturen er en del av prosjektet Europe Goes Local (EGL), som du vil få en introduksjon til. Det blir også lagt opp til diskusjoner rundt hvordan man kan få til fruktbare samarbeid på ungdomsfeltet, for eksempel i form av prosjekter i Erasmus+-programmet og Solidaritetskorpset.

Deltakeravgift

Det eneste du betaler er en egenandel på 500 kroner. Kurs, reise, opphold og de fleste måltider er inkludert!

Slik søker du

Du kan lese mer om dette kurset og melde deg på via SALTO (ekstern lenke).

For å se en veiledning om hvordan du melder deg på kurs, gå tilbake til kursoversikten og skroll deg forbi kursene og lengre ned på siden.