UNCOVER: Hvordan kan vi fremme god psykisk helse i ungdomsarbeid gjennom kunst?

Tid: 16.-22. april 2024

Sted: Balestrand, Norge

Frist: 11. mars 2024

Vil du være med på et kurs for å øke kompetansen for hvordan vi kan jobbe med ungdom og god psykisk helse gjennom kreative metoder?

Manglende interesse og motivasjon. Generell nummenhet. Overfølsomhet. Manglende evne til å kontrollere følelser. Manglende evne til å føle. Har du lagt merke til dette hos ungdommene du jobber med? Kanskje hos deg selv? Vi inviterer de som jobber med ungdom til å utforske et spekter av følelser og lære hvordan man leser og møter dem, og utforske hvordan vi fremmer god psykisk helse hos oss selv og ungdommene vi jobber med.

Hvorfor bør du delta?

Vi setter ikke av nok tid til å forstå og navngi følelser i hverdagen. Travle arbeidsdager, sosiale medier og samfunnet presser oss til å døyve hva vi føler, i stedet for å ta oss tid til å bearbeide og reflektere over det vi opplever.

UNCOVER er en reise for å forstå kompleksiteten av følelser og hvordan vi kan kommunisere dem gjennom kreativitet og kunst. Kurset gir teoretisk påfyll om følelser, praktiske verksteder og refleksjonsgrupper om god livskvalitet. Kursopplegget er laget for å gi deltakerne praktisk erfaring som kan brukes i deres arbeid med ungdom. Basert på ikke-formell læring vil vi bruke kunst, kroppsbevissthet og kreativ skriving for å nå våre mål.

Mål

  • Å utforske forholdet mellom følelser og kreative/kunstneriske metoder og hvordan det påvirker vår psykiske helse.
  • Å bygge bro mellom erfaringer og teorier om psykisk helse og deltakernes egne erfaringer i ungdomsarbeidet.
  • Å utvikle kompetanse (kunnskap, ferdigheter, holdninger, atferd) knyttet til psykisk helse i ungdomsarbeid.

Målgruppe:

Du burde søke om plass på dette kurset hvis du:

  • Jobber og/eller har frivillig verv med ungdom regelmessig (ungdomsarbeidere, sosialarbeidere, mentorer, støttepersoner osv.)
  • Er minst 18 år gammel.
  • Kan delta på alle kursdagene.
  • Er villig til å begynne å bruke det du lærer på kurset i ditt daglige arbeid.
  • Er komfortabel med å kommunisere og lære på engelsk.

Sted og Reise

Kurset vil finne sted i Balestrand, en herlig kunstnerlandsby ved den største og dypeste fjorden i Norge, Sognefjorden. Her finner du høye fjell, dype fjorder, og fred og ro. Denne settingen gir muligheter for dyp refleksjon, fremme god livskvalitet og inspirere deltakerne til å sette pris på naturens rolle i å påvirke god livskvalitet. Kurset vil holdes på eplegården kalt Ciderhuset, og deltakerne vil bo på Balestrand Hotell. Det er verdt å nevne at Balestrand ikke er så nær internasjonale flyplasser, så deltakerne bør være forberedt på en lang reise.

Trenerteam: Kurset vil ledes av Tuba Ardic (Norge-Tyrkia), Svenja Urke (Tyskland), Linda Ulāne (Latvia) og Anna Maria Avella (Italia).

Dette kurset er organisert innenfor "Mental health in Youth Work", som er et langsiktig samarbeid mellom nasjonale kontorer i Erasmus+ med mål om å sette arbeid med mental helse høyere opp på agendaen i ungdomsarbeidet.