Utviklet pedagogiske brettspill for ungdom

Narviksenteret fikk støtte til å gjennomføre et strategisk partnerskap

Sted: Norge, Italia, Portugal, Spania, Kroatia, Storbritannia, Belgia, Frankrike, Hellas, Litauen
Støtteordning: Store samarbeidsprosjekter
Beløp: 123 372 euro

Narviksenteret fikk støtte til å utvikle to brettspill for ungdom. Et av spillene handler om personlig økonomi, mens det andre fokuserer på konflikthåndtering.

Det strategiske partnerskapet varte i halvannet år og bestod av utvikling og produksjon av to spillbaserte læringsøvelser. Totalt ti partnere deltok i prosjektet. De hadde flere møter for å planlegge spillene. De ble også testet på ungdommer underveis. I tillegg fikk partnerne opplæring i å gjennomføre spillingen.

Den økonomiske krisen som rammet Europa, rammet også ungdommer. Ungdomsarbeidere, lærere og ungdomsorganisasjoner merket at denne krisen førte til at spennings- og konfliktnivået økte, særlig blant de som allerede hadde færre ressurser og muligheter. De så også en direkte sammenheng mellom konflikter på samfunnsnivå og individnivå.

Ønsket nye metoder og verktøy i ungdomsarbeid

Partnerne i dette prosjektet ønsket derfor å utvikle praktiske redskaper som kunne ta opp disse temaene. De ønsket effektive og innovative verktøy som kunne gjøre ungdommer mer bevisste på hvordan man kan styre privatøkonomi og håndtere konflikter.

De bestemte seg for å utvikle spillbaserte læringsøvelser. Partnerne var alle enige om at dette er en kjempegod læringsmetode, som også målgruppen likte. Interaktive og pedagogiske spill som læringsform er hentet fra prinsippene for ikke-formell læring, og kan skape en dypere refleksjon rundt temaet som tas opp.

Arbeidskrevende prosjekt med konkrete resultater

De ti partnerne var tett involvert i utviklingen av konseptet og selve øvelsene. De føler eierskap til prosessen og det de produserte. En viktig grunn til at prosjektet har blitt en suksess, er fordi partnerne i prosjektet var venner først, arbeidskolleger dernest. Det hjalp med å opprettholde motivasjon og inspirasjon gjennom en ganske lang prosess.

Nå sitter de igjen med spillbaserte læringsøvelser tilpasset målgruppen. Minst én person fra hver organisasjon har fått opplæring i hvordan de kan organisere arrangementer hvor brettspillene blir spilt, inkludert en lengre og en kortere versjon av spillet. De har også en manual med tips til gjennomføring av øvelsene. I tillegg til at de har lært opp andre til å bruke det, og spillet har allerede blitt tatt i bruk i gruppeutvekslinger og på kurs.

Lokale håndverkere produserte brettspillene i en landsby i Portugal

Omfattende testing og lokal produksjon

To forskjellige spillbaserte læringsøvelser ble utviklet: Mission Z og Real ideal.

I Real Ideal får deltakerne være ansvarlige for innkjøp, lån, vedlikeholdskostnader og nedbetaling av lån. De får samtidig lært noe om nabosjalusi og økonomisk hell og uhell.

I Mission Z får deltakerne delta på en simulering hvor fem nasjoner i en ny verden skal sikre en fremtid for befolkningen. Nasjonene har ulik styrke, samtidig som de deltar i kappløp om ressurser. Konflikter oppstår, og deltakerne får anledning til å oppdage (sent eller tidlig), at den beste måten å skape bærekraftige løsninger og nå målsetninger på er gjennom dialog og samarbeid.

Spillene ble testet ut på ungdomsskoleelever underveis i prosessen. Mer enn 600 testpersoner ga tilbakemeldinger, og disse var svært positive: ungdommene lærer mens de har det gøy. De er aktive gjennom hele prosessen og lander på sine egne konklusjoner gjennom refleksjon og samtaler i etterkant.

Lokal produksjon

Spillene ble håndlaget i en landsby i Portugal, noe som bidro til sysselsetting og kapasitetsbygging. Lokale håndverkere ble hyret til å lage og male spillebrikker, trykke design og sy spillposer, blant annet.

Brettspillene ble testet på ungdommer over hele Europa

Utpekt som suksessprosjekt av EU

I etterkant av prosjektet ble Borderline Boardgames utpekt som et suksessprosjekt av EU. Komitémedlemmene uttalte at prosjektet oppfordrer unge til å bli mer bevisste på hvordan man styrer privatøkonomien. De mente også at prosjektet hadde en veldig interessant nettside, brosjyrer, videoer og annet interessant materiale for å spre resultater.

Mer informasjon om prosjektet

Søk støtte til ditt prosjekt

NB! Dette prosjektet fikk støtte før 2021, fra en støtteordning som ikke lenger er i bruk. Av dagens støtteordninger er det den som heter "Store samarbeidsprosjekt" som er mest aktuell for prosjekter som dette: