Opplæring for ungdomsarbeidere

Jobber organisasjonen din med ungdom? Styrk kvaliteten på ungdomsarbeidet ved å gi ungdomsarbeiderne inspirasjon og enda mer kunnskap. Søk om midler og send dem på studieturer, kurs, jobbhospitering eller andre opplæringsaktiviteter.

Opplæringsaktivitetene gir deltakerne kunnskap og faglig utvikling som de kan ta med seg tilbake på jobb i organisasjonen og i videre arbeid med ungdommene. Lær av hverandres ideer og erfaringer, få økt kompetanse og bidra til bedre europeisk samarbeid på ungdomsfeltet.

Opplæring for ungdomsarbeidere skal:

 • gi ikke-formelle og uformelle læringsmuligheter for ungdomsarbeidere og bidra til å utvikle ungdomsarbeid
 • bygge et nettverk av ungdomsarbeidere som kan støtte kvaliteten på aktiviteter for ungdommer som deltar i EUs ungdomsprogrammer
 • utvikle lokalt ungdomsarbeid og bidra til å forbedre ungdomsarbeideres direkte arbeid med ungdommer

Neste søknadsfrist: 1. oktober 2024 kl. 12.00 (på dagtid).

Søknadsportalen åpner et par måneder før fristen. Mens du venter kan du finne en mal for søknadsskjemaet her: Søknadsmal opplæring for ungdomsarbeidere

Når det elektroniske søknadsskjemaet er åpent, finner du det i EUs søknadsportal under. Se etter skjema som er merket med KA153-YOU / Mobility for youth workers:

Veiledning

Søke støtte til opplæring for ungdomsarbeidere. Steg for steg.

Ta kontakt med oss!

Og hold den.

Har dere en god idé og har lyst til å søke prosjektmidler fra Erasmus+ ungdom, hjelper vi dere gjerne i gang med søknaden. Og dere: husk at selv om søknadsskjemaene til EU kan se litt overveldende ut første gang, har vi gjort dette mange ganger før. Vi kan bistå dere gjennom hele prosessen. Dere finner oss her.

Finn partner!

Støtteordningen Opplæring for ungdomsarbeidere krever at dere har en internasjonal partner i prosjektet. Kanskje dere er del av et internasjonalt nettverk, eller har en vennskapskommune dere samarbeider godt med? Kanskje dere er del av et internasjonalt nettverk, eller har en vennskapskommune dere samarbeider godt med? Har dere en partner allerede, er dere klare til å begynne planleggingen sammen med dem. Mangler dere partner, kan dere for eksempel bli med på et kontaktseminar hos oss. Der møter dere organisasjoner fra hele Europa som jobber med det samme som dere, og kanskje kan dere finne en samarbeidspartner dere har lyst til å gjennomføre et prosjekt sammen med. Når det dukker opp et kontaktseminar som er aktuelt for norske søkere, legger vi det ut her.

Planlegg!

Hva vil dere oppnå med prosjektet deres? Hvem skal dere involvere? Hvilke behov ønsker dere å dekke? Og hvordan skal dere få det til?

Bruk gjerne spørsmålene i søknadsskjemaet til å hjelpe dere å planlegge prosjektet. Jo bedre dere beskriver målene for prosjektet og hvordan dere skal gjennomføre det, desto høyere skår får søknaden av oss.

Send inn søknad!

Søknaden må sendes inn gjennom EU sin søknadsportal. Om det er første gang dere søker må dere først opprette et OID-nummer og en EUlogin.  I søknadsskjemaet skal dere beskrive hva prosjektet handler om, hvem som søker, hvorfor og hvordan dere skal gjennomføre det og hvilke resultater dere skal oppnå. Dere blir også bedt om å forklare budsjettet deres.

Skjemaet er på engelsk, men dere må gjerne skrive svarene på norsk. Har dere spørsmål om søknadsskjemaet er det bare å ta kontakt.

Det er flere søknadsfrister hvert år. Her finner dere årets frister. Husk at fristen alltid er kl 12:00 på dagtid.

Gjennomfør prosjektet!

Når dere har søkt om støtte fra oss, tar det ca. to måneder før dere får svar på søknaden. Svaret blir sendt til organisasjonens digitale postkasse.  Dere vil få en kontrakt som dere må lese nøye gjennom, skrive under, og sende tilbake til oss. Noen uker etter at kontrakten er signert, mottar dere pengene fra oss.  Da er det bare å sette i gang med prosjektet!

Spre resultater

Vis fram hva dere har fått til! Gjør prosjektet deres kjent for andre, og formidle resultatene dere har oppnådd slik at andre kan ha nytte av det dere har fått til. Resultater kan vises fram i EU sin prosjektportal, i lokalavisa, eller gjennom andre medieplattformer dere mener er nyttige for deres prosjekt. Materiell som dere lager i forbindelse med prosjektet må ha EU-logoen og info om at prosjektet er støttet av EU. Her finner dere våre tips til hvordan dere kommuniserer godt om prosjektet deres.

Rapporter!

Når prosjektperioden er over har dere 60 dager på dere til å fylle inn en rapport. Her skriver dere hvordan prosjektet har gått, hvem som har deltatt og hva dere har oppnådd. Dere må alltid ha med signaturliste fra deltakere, og i noen tilfeller må dere også laste opp kvitteringer. Detaljene for hva dere må ha med i rapporten står i kontrakten og vedleggene dere får før prosjektet starter.

Hvem kan søke

 • Ungdomsorganisasjoner
 • Frivillige organisasjoner
 • Stiftelser
 • Kommunale og offentlige instanser
 • Sosialt ansvarlige virksomheter
 • Paraplyorganisasjoner for ungdomsarbeidere

Betingelser

 • Opplæring for ungdomsarbeidere skal gi deltakerne kunnskap og faglig utvikling som de kan ta med seg tilbake på jobb i organisasjonen og i videre arbeid med ungdommene.
 • Dere må ha minst én samarbeidspartner fra land i Erasmus+-programmet.
 • Maks 50 deltakere i hver aktivitet i prosjektet, inkludert kursledere og tilretteleggere. Det er ingen nedre grense for antall deltakere. Deltakere må være bosatt i et av landene som er med i prosjektet.
 • Deltakerne må være ansatte eller frivillige som jobber i en organisasjon som driver lokalt ungdomsarbeid.
 • Opplæringen må foregå i et av landene som er med i prosjektet.
 • Planlegging, aktiviteter og etterarbeid må gjennomføres i løpet av en periode på 3 måneder til 2 år.
 • Selve aktivitetene må vare mellom 2 og 60 dager. Reisedager kommer i tillegg.
 • Det er ingen aldersgrense på deltakerne.
 • Deltakerne må være bosatt i ett av landene til organisasjonene som deltar. Dette gjelder ikke for kursholdere og tilretteleggere.
 • Man kan ha med flere enn en partner fra samme land.

Kom i gang med prosjekt og søknad

Vedlegg til søknaden

Bruk denne malen når dere lager aktivitetsprogram.

Lurt å vite

 • En ungdomsarbeider i denne sammenhengen er en som er ansatt deltid/heltid eller som jobber frivillig i for eksempel en kommune, frivillig organisasjon, ungdomsklubb eller liknende. Ungdomsarbeideren har en pedagogisk rolle og jobber med ungdommer som møtes jevnlig.
 • Gruppene fra hvert land bør være omtrent like store.
 • Alle deltakerne må bekrefte at de har vært med på opplæringen ved å signere på en liste. Dere kan bruke denne malen. Pass på at dere har med dere listen og at absolutt alle signerer før aktiviteten er ferdig.
 • Dere og alle partnerorganisasjonene i prosjektet må signere et partnermandat. Dette skjemaet finner dere i fanen Annexes i selve søknadsskjemaet. Det lastes ned per prosjekt sånn at toppteksten i dokumentet blir korrekt, så hvis dere sender inn flere søknader, må dere laste ned mandat tilhørende hver søknad.
 • 9 av 10 sier at organisasjonen har fått bedre metoder i ungdomsarbeid etter å ha vært med på opplæring for ungdomsarbeidere.
 • Ønsker du ikke å organisere selv? Erasmus+ arrangerer jevnlig kurs for ungdomsarbeidere. Meld deg på, få mer kompetanse og lær nye metoder for hvordan dere kan gjøre ungdomsarbeidet enda bedre.
 • Dere kan søke om støtte til tre typer aktiviteter:
  • Et prosjekt må inneholde minst en opplæringsaktivitet («Professional development activities»). Det kan være studiebesøk, jobshadowing, utveksling, nettverking, kurs, seminarerer og workshops. En opplæringsaktivitet består av fire faser: Planlegging, forberedelser, gjennomføring og oppfølging.
  • I tillegg kan dere søke om støtte til nasjonale eller internasjonale tilleggsaktiviteter («system development and outreach activitites») som skal utvikle, spre og øke effekten av opplæringaktivitetene. Disse aktivitetene er ikke obligatoriske, men er en mulighet for mer erfarne organisasjoner til å teste innovative metoder og skal bidra til mer enn den ordinære spredningen av resultater i prosjekter.
  • Dere kan også søke om støtte til forberedelsesbesøk slik at aktivitetene blir godt gjennomført og at dere blir bedre kjent med hverandre. Et forberedelesbesøk finner sted i et av vertslandene før opplæringsaktiviteten.
 • Detaljert informasjon om opplæring for ungdomsarbeidere finner dere i programguiden på nett eller PDF.

Gulesin Nemutlu Unal

Kontaktperson for opplæring for ungdomsarbeidere

466 16 086