Ungdomsinitiativ

Fra 2021 begynte en ny programperiode av Erasmus+. Informasjonen nedenfor gjelder for forrige programperiode, og denne støtteordningen ble erstattet av en ny. Sjekk ut ordningen ungdomsstyrte prosjekter hvis du skal søke.

Til dere som skal levere sluttrapport:

Betingelser

 • Ungdomsinitiativ skal bidra til entreprenørskap og et større sosialt engasjement blant ungdom.
 • Dere må være minst to grupper fra land i Erasmus+-programmet. Minst én av gruppene dere samarbeider med må komme fra et programland.
 • Dere må være minst 4 personer mellom 13 og 30 år i hver gruppe .
 • Dere må ha en voksen prosjektveileder hvis alle deltakerne i en gruppe er under 18 år.
 • Dere mellom 13 og 30 år må selv styre prosjekt fra start til slutt.
 • Planlegging, aktiviteter og etterarbeid må gjennomføres i løpet av en periode på 6 måneder til 3 år.
 • Dere kan søke om støtte til å
  • starte en klubb, frivillig organisasjon eller et sosialt entreprenørskap
  • utvikle og gjennomføre kurs og opplæring i entreprenørskap, særlig i sosialt entreprenørskap og IKT
  • starte positive tiltak i lokalsamfunnet, for eksempel støtte til utsatte grupper som eldre, minoriteter, innvandrere, funksjonshemmede
  • gjennomføre et kunst- eller kulturprosjekt

Lurt å vite

 • Detaljert informasjon om ungdomsinitiativ (kategorisert under strategiske partnerskap) finner dere i programguiden på nett.
 • Ungdomsinitiativ heter «Transnational Youth Initiative» på engelsk.
 • Ungdomsinitiativ er en underkategori i strategiske partnerskap og har derfor det samme søknadsskjemaet. Pass på at dere beskriver tydelig at dere søker om et ungdomsinitiativ og ikke et strategisk partnerskap.
 • Hvordan finne partner? Registrer gruppen deres i Erasmus+-databasen Otlas. Dere kan søke etter spennende prosjekter og organisasjoner dere vil samarbeide med. Dere kan også spørre om skolen deres eller en organisasjon dere kjenner til har kontakter i Europa.
 • Konkrete prosjekteksempler: lage en ungdomskafe, lage film eller dokumentar, utvikle brettspill, starte et naturvernprosjekt, lage en utstilling eller et teaterstykke.
 • Dere og alle partnerorganisasjonene i prosjektet må signere et partnermandat. Dette skjemaet finner dere i fanen Annexes i selve søknadsskjemaet. Det lastes ned per prosjekt sånn at toppteksten i dokumentet blir korrekt, så hvis dere sender inn flere søknader, må dere laste ned mandat tilhørende hver søknad.
 • 9 av 10 deltakerne i Erasmus+ ungdom-prosjekter sier at de har lært å samarbeide bedre i et internasjonalt team.

Julia Cristina Tróchez

Kontaktperson for store og små samarbeidsprosjekter

466 15 464