Strategiske partnerskap

Fra 2021 begynte en ny programperiode av Erasmus+. Informasjonen nedenfor gjelder for forrige programperiode, og denne støtteordningen ble erstattet av en ny. Sjekk ut store samarbeidsprosjekter og små samarbeidsprosjekter hvis du skal søke.

Betingelser

 • Strategiske partnerskap er delt opp i to kategorier.
  • strategiske partnerskap for innovasjon der dere skal utvikle nye metoder, produkter eller ideer
  • strategiske partnerskap for utveksling av god praksis der dere skal styrke deltakerorganisasjonenes evne til å jobbe internasjonalt, styrke nettverk og legge til rette for utveksling og diskusjon av ideer og metoder
 • Et strategisk partnerskap må vare mellom 6 måneder og 3 år.
 • Dere være minst to organisasjoner i to Erasmus+-programland.
 • Aktivitetene i prosjektet må foregå i landene som er med i prosjektet.
 • Det er ingen begrensning på antall partnere, men dere får ikke støtte for mer enn ti organisasjoner – søkerorganisasjonen og inntil ni partnere.
 • Strategisk partnerskap for innovasjon skal utvikle noe nytt («intellectual output»).
 • Strategiske partnerskap på ungdomsfeltet må jobbe for å
  • øke kompetansen til unge og styrke unges deltakelse i demokratiet og arbeidsmarkedet
  • øke kvaliteten på ungdomsarbeidet
  • fremme utviklingen av politikk og policy på felter som spesielt berører ungdom, inkludert anerkjennelse av ungdoms deltakelse i ikke-formell læring eller
  • styrke den internasjonale dimensjonen i aktiviteter som er rettet mot ungdom
 • Prosjektet deres må ha som mål å gjøre noe positivt på ungdomsfeltet – det er til syvende og sist ungdom i Europa som skal dra nytte av prosjektet deres.

Til dere som skal levere sluttrapport

Lurt å vite

 • Detaljert informasjon om strategiske partnerskap finner dere i programguiden på nett.

Julia Cristina Tróchez

Kontaktperson for store og små samarbeidsprosjekter

466 15 464