Ungdomsstyrte prosjekter

Er du ung og vil gjøre en forskjell? Eller er du en ungdomsarbeider som vet hvor stort potensiale i unge mennesker er? Nå kan dere søke om penger til å gjennomføre et prosjekt!

Det kan for eksempel være å

 • lage en kampanje for noe dere brenner for
 • arrangere en konferanse som setter søkelys på noe dere er opptatt av
 • organisere workshops for å bli tryggere på å snakke i forsamlinger eller skrive debattinnlegg
 • lage rollespill eller simuleringer der dere øver på å delta i demokratiske prosesser
 • sette opp seminarer der dere inviterer politikere til å høre på dere

... eller noe helt annet!

Neste søknadsfrist: 1. oktober 2024 kl. 12.00 (på dagtid).

Søknadsportalen åpner et par måneder før fristen. Mens du venter kan du finne en mal for søknadsskjemaet her: Søknadsmal ungdomsstyrte prosjekter

Når det elektroniske søknadsskjemaet er åpent, finner du det i EUs søknadsportal under. Se etter skjema som er merket med KA154-YOU / Youth participation activities:

Hvem kan søke?

Dere kan være en del av en forening, organisasjon eller klubb, men dere kan også være en uformell gruppe eller vennegjeng som ikke er organisert noe sted. Dere kan samarbeide med ungdommer i andre byer eller land hvis dere vil.

De unge må være mellom 13 og 30 år, men man kan selvfølgelig få hjelp og støtte av voksne til å fylle ut og levere inn søknaden. Det viktigste er at prosjektet er basert på noe de unge er opptatt av eller har behov for.

Hvor stort må prosjektet være?

Det kan være et lite eller stort prosjekt. Varigheten kan være alt fra tre måneder til to år, og det inkluderer både planlegging, forberedelser, gjennomføring av aktiviteter, og evaluering etterpå.

Hva skal dere oppnå?

For å ha større sjanse til å få innvilget søknaden bør prosjektet deres oppfylle et av disse målene:

 • gi unge mennesker mulighet til å engasjere seg og lære om deltakelse i demokratiet
 • øke unge menneskers bevissthet om grunnleggende rettigheter og europeiske verdier - for eksempel formulert i de 11 ungdomsmålene
 • utvikle unge menneskers mediekunnskap, digitale ferdigheter og evner til å gjenkjenne uriktig informasjon, propaganda eller fake news
 • å få ungdom og beslutningstakere til å møtes, enten det er på lokalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå

Hva kan vi få penger til?

Støtten gis i euro, og dere kan få maksimum €60 000. Hva dere får beregnes ut ifra varighet, antall deltakere, osv. Støtten deles inn i:

 • Støtte til prosjektledelse: å planlegge og gjennomføre alle fasene i prosjektet
 • Støtte til møter og aktiviteter, inkludert mat og overnatting for deltakere
 • Støtte til reisekostnader for deltakere til aktiviteter (kan være både innenlands og utenlands, og man kan få ekstra støtte hvis man velger miljøvennlige transportmidler)
 • Støtte til å gjennomføre konferanser, seminarer og arrangementer med eksterne gjester
 • Støtte til å få hjelp av en voksen som kan hjelpe til med prosjektet, for eksempel en lærer, ungdomsarbeider, coach eller hjelpeperson (gjelder kun hvis man er en uformell/uorganisert gruppe)
 • Ekstra støtte til å tilrettelegge for å inkludere deltakere som har ulike utfordringer eller færre muligheter enn andre til å bli med
 • Støtte til visum eller vaksiner, støtte til å invitere beslutningstakere, eller andre ekstrakostnader

Let blant våre prosjekteksempler for å finne ideer til prosjektet deres.

Under kan du se en film om hva Ungdomsstyrte prosjekter er. Lenken går til Youtube og viser en film på engelsk som varer litt over ett minutt:

Når søknadsskjemaet er åpent, finner du det her:

Veiledning

Søke støtte til et ungdomsstyrt prosjekt. Steg for steg.

Ta kontakt med oss!

Og hold den.

Har dere en god idé og har lyst til å søke prosjektmidler fra Erasmus+ ungdom, hjelper vi dere gjerne i gang med søknaden. Og dere: husk at selv om søknadsskjemaene til EU kan se litt overveldende ut første gang, har vi gjort dette mange ganger før. Vi kan bistå dere gjennom hele prosessen. Dere finner oss her.

Finn partner eller søk selv!

Ungdomsstyrte prosjekter er den eneste støtteordningen der dere ikke trenger en internasjonal partner. Her står dere helt fritt til å sette i gang et lokalt prosjekt selv, men dere kan også tenke internasjonalt hvis dere vil. Kanskje dere er del av et internasjonalt nettverk, eller har en vennskapskommune dere samarbeider godt med? Hvis dere ønsker dere en internasjonal partner men ikke har en, kan dere for eksempel bli med på et kontaktseminar hos oss. Der møter dere organisasjoner fra hele Europa som jobber med det samme som dere, og kanskje kan dere finne en samarbeidspartner dere har lyst til å gjennomføre et prosjekt sammen med. Når det dukker opp et kontaktseminar som er aktuelt for norske søkere, legger vi det ut her.

Planlegg!

Hva vil dere oppnå med prosjektet deres? Hvem skal dere involvere? Hvilke behov ønsker dere å dekke? Og hvordan skal dere få det til?

Bruk gjerne spørsmålene i søknadsskjemaet til å hjelpe dere å planlegge prosjektet. Jo bedre dere beskriver målene for prosjektet og hvordan dere skal gjennomføre det, desto høyere skår får søknaden av oss.

Hvis dere vil kan dere søke om ekstra pengestøtte til å få med dere en voksen veileder.

Send inn søknad!

Søknaden må sendes inn gjennom EU sin søknadsportal. Om det er første gang dere søker må dere først opprette et OID-nummer og en EUlogin.  I søknadsskjemaet skal dere beskrive hva prosjektet handler om, hvem som søker, hvorfor og hvordan dere skal gjennomføre det og hvilke resultater dere skal oppnå. Dere blir også bedt om å forklare budsjettet deres.

Skjemaet er på engelsk, men dere må gjerne skrive svarene på norsk. Har dere spørsmål om søknadsskjemaet er det bare å ta kontakt.

Det er flere søknadsfrister hvert år. Her finner dere årets frister. Husk at fristen alltid er kl 12:00 på dagtid.

Gjennomfør prosjektet!

Når dere har søkt om støtte fra oss, tar det ca. to måneder før dere får svar på søknaden. Svaret blir sendt til organisasjonens digitale postkasse.  Dere vil få en kontrakt som dere må lese nøye gjennom, skrive under, og sende tilbake til oss. Noen uker etter at kontrakten er signert, mottar dere pengene fra oss.  Da er det bare å sette i gang med prosjektet!

Spre resultater!

Vis fram hva dere har fått til! Gjør prosjektet deres kjent for andre, og formidle resultatene dere har oppnådd slik at andre kan ha nytte av det dere har fått til. Resultater kan vises fram i EU sin prosjektportal, i lokalavisa, eller gjennom andre medieplattformer dere mener er nyttige for deres prosjekt. Materiell som dere lager i forbindelse med prosjektet må ha EU-logoen og info om at prosjektet er støttet av EU. Her finner dere våre tips til hvordan dere kommuniserer godt om prosjektet deres.

Rapporter!

Når prosjektperioden er over har dere 60 dager på dere til å fylle inn en rapport. Her skriver dere hvordan prosjektet har gått, hvem som har deltatt og hva dere har oppnådd. Dere må alltid ha med signaturliste fra deltakere, og i noen tilfeller må dere også laste opp kvitteringer. Detaljene for hva dere må ha med i rapporten står i kontrakten og vedleggene dere får før prosjektet starter.

Betingelser

 • Planlegging, aktiviteter og etterarbeid må gjennomføres i løpet av en periode på 3 måneder til 2 år.
 • Deltakerne er ungdommer mellom 13 og 30 år og beslutningstakere.
 • Dere kan ikke søke om støtte til møter som er vedtektsfestede, så et årsmøte vil for eksempel ikke kunne få støtte. Dere kan ikke søke om støtte til partipolitisk aktivisme eller politiske arrangementer, for eksempel valgkamp eller samlinger hvor man kun diskuterer intern partipolitikk.

Kom i gang med prosjekt og søknad

Lurt å vite

 • Ungdomsstyrte prosjekter heter «Youth Participation Activities» på engelsk.
 • Dette er den eneste prosjekttypen der dere ikke trenger å ha noen internasjonal partner – hvis dere vil kan dere gjennomføre prosjektet helt lokalt  
 • Les mer i programguiden.

Dorthe Westgaard

Kontaktperson for Ungdomsstyrte prosjekter

955 58 708