Lokalkontakter

Erasmus+: Aktiv Ungdom har et nettverk av lokale kontakter rundt om i Norge. De har lang erfaring fra Erasmus+: Aktiv Ungdom-prosjekter og kan gi verdifull informasjon og veiledning i planleggingen og gjennomføringen av et prosjekt.

1. Lokalkontakter i Agder

Marius H. Thoresen (tlf: 992 23 835) jobber i Lyngdal kommune. Han er også kommunestyrepolitiker i Lyngdal og nestleder i sentralstyret i Ungdom og Fritid. Han har erfaring fra internasjonale kurs, og er også kursholder.

2. Lokalkontakter i Innlandet

Turid Wulff Knutsen (tlf 930 48 123) er rådgiver i Innlandet fylkeskommune.Sven Kaare Sunde(tlf: 911 42 772) er ungdomskontakt i Gjøvik kommune og er lokalkontakt for Gjøvik, Land- og Toten-regionen.Anne Huse jobber som rådgiver i Glåmdal regionråd på Kongsvinger. Hun er lokalkontakt for Glåmdalsregionen i Hedmark fylke.

3. Lokalkontakter i Møre og Romsdal

Birgit Aarønes (tlf: 918 86 088) er internasjonal koordinator i Møre og Romsdal fylkeskommune.Cecilia Lillthors (tlf: 71 28 03 14) er internasjonal rådgiver i Møre og Romsdal fylkeskommune.

4. Lokalkontakter i Nordland

Joakim Arnøy (tlf: 919 16 172) jobber som ungdomskoordinator ved Narviksenteret. Han har erfaring med gruppeutveksling, opplæring for ungdomsarbeidere og strategiske partnerskap.

5. Lokalkontakter i Oslo

Mari Eike Nilsen (tlf: 23 46 16 07) er spesialrådgiver på internasjonalt kontor i Oslo kommune, med spesielt ansvar for EUs sektorprogrammer.

6. Lokalkontakter i Rogaland

Jeanette Osberg (tlf: 924 35 441) er prosjektleder i Ungdom og fritid i Stavanger kommune. Hun har selv vært frivillig, og har erfaring med å ta imot og sende ut frivillige.

7. Lokalkontakter i Troms og Finnmark

Håkon Dahlmo er seniorrådgiver ved internasjonal avdeling i Troms og Finnmark fylkeskommune, hvor han blant annet er ansvarlig for fylkets arbeid med Erasmus+ innen fag- og yrkesopplæringen.

Vilde Fjeldheim Wold er aktivitetskoordinator og ansvarlig for veiledning og koordinering i UNG (15-25 år) på Tvibit, og har veiledet prosjekter i Erasmus+: Aktiv Ungdom-programmet siden 2008.

Sif Vik er plan- og utviklingsleder på Tvibit. Sif har jobbet med Erasmus+: Aktiv Ungdom-programmet siden Tvibits spede begynnelse i 2000, og har veiledet i de ulike programmene, med spesielt fokus på frivillig arbeid (EVS).

Gabriella Jurisic Ottesen (tlf: 990 47 810) jobber som leder ved Alta frivilligsentral. Hun har mange års erfaring med å arrangere gruppeutvekslinger og opplæringskurs. Hun kan hjelpe dere med veiledning i alle faser av prosjektet, blant annet i utvikling av prosjektidé, hvordan involvere ungdommer i prosessen, ikke-formelle læringsmetoder, planlegging av det praktiske, synlighet av aktivitetene og nettverksbygging i lokalmiljøet.

8. Lokalkontakter i Trøndelag

Per Erling Tilset Larsen (tlf: 952 63 239) er avdelingsleder ved Trondheim voksenopplæringssenter i Trondheim kommune. Han har erfaring med å organisere EVS-prosjekter (frivillig arbeid), gruppeutvekslinger. og kontaktseminar.

Bjørnar Grande (tlf: 909 63 341) jobber i Overhalla kommune. Han har erfaring med å organisere gruppeutvekslinger i Norge og som partner i utlandet. I tillegg har han erfaring med frivillig arbeid.

Arild Høyem (tlf: 906 42 381) jobber i ungdomstjenesten i Steinkjer kommune. Han har erfaring med å organisere gruppeutvekslinger.

9. Lokalkontakter i Vestfold og Telemark

Alagie Joof jobber ved ungdomskontoret i Tønsberg kommune. Han har erfaring med å organisere gruppeutvekslinger.

Knut Jost Arntzen (tlf: 995 96 988) er inkluderingskonsulent og koordinator i Kragerø kommune.

10. Lokalkontakter i Vestland

Margrete Reisæter (tlf: 57 73 80 20) jobber ved Frivilligsentralen i Fjaler. Hun har erfaring med å være vertsorganisasjon for frivillige.

Tuba Ardic og Gard Eitungjerde Høyvik møtte hverandre gjennom EUs ungdomsprogram. De har begge vært frivillige og har lang erfaring med Erasmus+: Aktiv Ungdom.

Barbara Harterink (tlf: 55 23 90 00) jobber i Vestland fylkeskommune. Hun har erfaring med å sende ut norske ungdommer som frivillige, med særlig fokus på inkluderingsprosjekter.

11. Lokalkontakter i Viken

Espen Holtan (tlf: 905 03 601) er rådgiver i internasjonal seksjon i Viken fylkeskommune.

Amir Keyani (tlf: 913 99 724) er nærmiljøkonsulent i Lillestrøm kommune. Han har tidligere organisert gruppeutvekslinger.

Lurt å vite:

  • Husk på at du også kan kontakte oss på kontoret direkte for veiledning.
  • Vil du bli lokalkontakt i ditt fylke? Kontakt oss!