Debatt: Ungdomsarbeid etter pandemien

To år med pandemi har vært krevende for ungdommer. Mange ungdommer har vært mer ensomme, bekymret og deprimert enn før. Nedstenging av samfunnet har rammet ungdommer i utsatte livssituasjoner hardere enn andre. Nå som samfunnet har åpnet opp igjen, har frivillig sektor og de som jobber med ungdom en viktig jobb å gjøre for å … Fortsett å lese Debatt: Ungdomsarbeid etter pandemien