Debatt: Ungdomsarbeid etter pandemien

To år med pandemi har vært krevende for ungdommer. Mange ungdommer har vært mer ensomme, bekymret og deprimert enn før. Nedstenging av samfunnet har rammet ungdommer i utsatte livssituasjoner hardere enn andre.

Nå som samfunnet har åpnet opp igjen, har frivillig sektor og de som jobber med ungdom en viktig jobb å gjøre for å rekruttere ungdommer tilbake til fritidsklubber og frivillige organisasjoner. Relatert til dette har de en viktig funksjon som førstelinjetjeneste; de ser, fanger opp og henviser ungdommer som sliter med ulike utfordringer til instanser der de kan få den hjelpen de behøver. Fordi utfordringer relatert til psykisk helse har økt blant ungdommer som følge av pandemien, blir dette arbeidet særlig viktig fremover.

Hvordan kan frivillig og kommunal sektor bidra til å få ungdommer på banen igjen, fremme ungdommers psykiske helse og bidra til at ungdom får medvirke og delta i samfunnet? Hva er status i Norge sammenliknet med andre land? Hvilke tiltak og prosjekter for ungdommer kan bidra til å forbedre ungdomsarbeid og ungdomspolitikk?

Medvirkende:

 • Nicolas de la Grandeville, EUs ambassadør til Norge
 • Trine Fagervik (Sp), Statssekretær, Barne- og familiedepartementet
 • Jan Kato Fremstad, fungerende direktør, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Tage Pettersen (H), Familie- og kulturkomiteen på Stortinget
 • Åse Kristin Ask Bakke (Ap), Familie- og kulturkomiteen på Stortinget
 • Grunde Almeland (V), Familie- og kulturkomiteen på Stortinget
 • Anders Bakken, forsker II ved NOVA, Seksjon for ungdomsforskning
 • Sif Vik, TVIBIT, Tromsø kommune
 • Vanja Konradsen, Frivillighet Norge
 • Margrete Bjørge Katanasho , LNU

Praktisk informasjon

Tid: Onsdag 17. august fra 09.30-10.30

Sted: Kulturkammeret, Arendal

Arrangementet er en del av markeringen av Europeisk ungdomsår 2022 i Norge. Europeisk ungdomsår ble vedtatt av EU i slutten av 2021, og skal bidra til at ungdommers behov, ønsker og meninger blir hørt.

Samarbeidspartnere:

 • Bufdir (Erasmus+ ungdom)
 • KS
 • Ungdom og Fritid
 • LNU
 • Frivillighet Norge
 • EUs delegasjon til Norge.