Illustrasjon av en person som kikker opp av en konvolutt

Kontakt oss dersom du ikke finner svar på det du lurer på.

Kontakt Erasmus+

Betty Cutolo

Kontaktperson for gruppeutveksling

466 15 117

Camilla Ringdal Dukefos

Leder for Erasmus+ ungdom

917 17 596

Christian Kjekshus

Kontaktperson for ungdomsstyrte prosjekter

932 10 464

Einar Rafn Guðbrandsson

Kontaktperson for frivillig arbeid

466 15 243

Erik Langbråten

Kontaktperson for generell informasjon

466 15 114

Gry Nesse

Kontaktperson for kurs og opplæring

466 15 122

Hodan Ismail Ahmed

Kontaktperson for store og små samarbeidsprosjekter

971 52 693

Ingeborg Lundgaard Kjærstad

Kontaktperson for generell informasjon

46615973

Ingrid Dybvik

Kontaktperson for frivillig arbeid og Eurodesk

452 14 688

Julia Cristina Tróchez

Kontaktperson for store og små samarbeidsprosjekter

466 15 464

Lillian Solheim

Kontaktperson for generell informasjon

970 24 097

Sigrid Sivertsen Haugan

Kontaktperson for DiscoverEU

466 15 971

Gulesin Nemutlu Unal

Kontaktperson for opplæring for ungdomsarbeidere

466 16 086

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevet fra Erasmus+ ungdom for å få oppdateringer om kurs, arrangementer, konkurranser og andre nyttige tips og triks for deg som jobber med ungdom.

Om Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Programmet har et budsjett på 26,5 milliarder euro for perioden 2021-2027. Dette er en en økning på 90 prosent sammenlignet med forrige periode. Omtrent 10 prosent av dette budsjettet går til ungdomsdelen av programmet.

Les mer om Erasmus+ Du kan også følge EU-kommisjonens Facebook-konto for ungdommer her.

Kontakt Erasmus+ lokalt

Erasmus+: ungdom har et nettverk av lokalkontakter rundt om i Norge. De har lang erfaring fra Erasmus+, og kan gi verdifull informasjon og veiledning i planleggingen og gjennomføringen av et prosjekt.

Navn
Beskrivelse
Telefon
Epost
Marius H. Thoresen
Jobber i Lyngdal kommune. Han er også kommunestyrepolitiker i Lyngdal og nestleder i sentralstyret i Ungdom og Fritid. Han har erfaring fra internasjonale kurs, og er også kursholder.
992 23 835
Marius.H.Thoresen@lyngdal.kommune.no
Navn
Beskrivelse
Telefon
Epost
Maja Fleck-Baustian
Driver organisasjonen Youth for Diversity Agder, som har gjennomført både utvekslings- og samarbeidsprosjekter gjennom Erasmus+ ungdom.
96671710
ydagder@gmail.com
Navn
Beskrivelse
Telefon
Epost
Turid Wulff Knutsen
Rådgiver i Innlandet fylkeskommune.
930 48 123
turid.wulff.knutsen@innlandetfylke.no
Navn
Beskrivelse
Telefon
Epost
Sven Kaare Sunde
Ungdomskontakt i Gjøvik kommune og er lokalkontakt for Gjøvik, Land- og Toten-regionen.
911 42 772
sven-kare.sunde@gjovik.kommune.no
Navn
Beskrivelse
Telefon
Epost
Anne Huse
Daglig leder i Kongsvingerregionen Interkommunalt politisk råd
-
kongsvingerregionen@innlandetfylke.no
Navn
Beskrivelse
Telefon
Epost
Kristian Severeide
Rådgiver, internasjonalt seksjon, Møre og Romsdal fylkeskommune
92041599
kristian.severeide@mrfylke.no
Navn
Beskrivelse
Telefon
Epost
Cecilia Lillthors
Internasjonal rådgiver i Møre og Romsdal fylkeskommune.
71 28 03 14
cecilia.lillthors@mrfylke.no
Navn
Beskrivelse
Telefon
Epost
Inger-Mette Stenseth
Prosjektleder i flere samarbeidsprosjekter finansiert av Erasmus+ og kontaktperson for Erasmus+ i Norsk Klimanettverk.
994 78 317
Im.stenseth@gmail.com
Navn
Beskrivelse
Telefon
Epost
Joakim Arnøy
Ungdomskoordinator ved Narviksenteret. Han har erfaring med gruppeutveksling, opplæring for ungdomsarbeidere og strategiske partnerskap.
919 16 172
ja@narviksenteret.no
Navn
Beskrivelse
Telefon
Epost
Mari Eike Nilsen
Spesialrådgiver på internasjonalt kontor i Oslo kommune, med spesielt ansvar for EUs sektorprogrammer.
23 46 16 07
mari.nilsen@byr.oslo.kommune.no
Navn
Beskrivelse
Telefon
Epost
Christian Hellevang
Seniorrådgiver i avdeling SVD Lokaldemokrati, europapolitikk og internasjonalt arbeid i KS. Arrangerer nettverksmøter for Nettverket unges fritid og medvirkning, og redaktør for heftet med samme navn.
93081650
Christian.Hellevang@ks.no
Navn
Beskrivelse
Telefon
Epost
Martin Tungland Rinde
Jobber i Fritid-administrasjonen i Ungdom og fritid i Stavanger kommune.
51508666
martin.tungland.rinde@stavanger.kommune.no
Navn
Beskrivelse
Telefon
Epost
Håkon Dahlmo
Seniorrådgiver ved internasjonal avdeling i Troms og Finnmark fylkeskommune, hvor han blant annet er ansvarlig for fylkets arbeid med Erasmus+ innen fag- og yrkesopplæringen.
-
hakon.dahlmo@tffk.no
Navn
Beskrivelse
Telefon
Epost
Sif Vik
Plan- og utviklingsleder på Tvibit. Sif har jobbet med Erasmus+: Aktiv Ungdom-programmet siden Tvibits spede begynnelse i 2000, og har veiledet i de ulike programmene, med spesielt fokus på frivillig arbeid (EVS).
-
sif@tvibit.net
Navn
Beskrivelse
Telefon
Epost
Gabriella Jurisic Ottesen
Leder ved Alta frivilligsentral. Hun har mange års erfaring med å arrangere gruppeutvekslinger og opplæringskurs. Hun kan hjelpe dere med veiledning i alle faser av prosjektet, blant annet i utvikling av prosjektidé, hvordan involvere ungdommer i prosessen, ikke-formelle læringsmetoder, planlegging av det praktiske, synlighet av aktivitetene og nettverksbygging i lokalmiljøet.
990 47 810
gabottes@frisurf.no
Navn
Beskrivelse
Telefon
Epost
Per Erling Tilset Larsen
Avdelingsleder ved Trondheim voksenopplæringssenter i Trondheim kommune. Han har erfaring med å organisere EVS-prosjekter (frivillig arbeid), gruppeutvekslinger. og kontaktseminar.
952 63 239
ptl@trondheim.kommune.no
Navn
Beskrivelse
Telefon
Epost
Bjørnar Grande
Jobber i Overhalla kommune. Han har erfaring med å organisere gruppeutvekslinger i Norge og som partner i utlandet. I tillegg har han erfaring med frivillig arbeid.
909 63 341
bjornargrande@outlook.com
Navn
Beskrivelse
Telefon
Epost
Arild Høyem
Jobber i ungdomstjenesten i Steinkjer kommune. Han har erfaring med å organisere gruppeutvekslinger.
906 42 381
Arild.Hoyem@steinkjer.kommune.no
Navn
Beskrivelse
Telefon
Epost
Alagie Joof
Jobber ved ungdomskontoret i Tønsberg kommune. Han har erfaring med å organisere gruppeutvekslinger.
-
alagie.joof@tonsberg.kommune.no
Navn
Beskrivelse
Telefon
Epost
Knut Jost Arntzen
Risør kommune
995 96 988
knut.jost.arntzen@risor.kommune.no
Navn
Beskrivelse
Telefon
Epost
Katrine Daviknes
Leder av Fritidsenheten i Skien kommune. Har tidligere jobbet med Erasmus+ ungdom har mye kunnskap om programmet. Er særlig stødig på Gruppeutveksling og Opplæring for ungdomsarbeidere, samt frivillig arbeid gjennom Solidaritetskorpset.
957 88 739
katrine.daviknes@skien.kommune.no
Navn
Beskrivelse
Telefon
Epost
Margrete Reisæter
Jobbet tidligere ved Frivilligsentralen i Fjaler. Hun har erfaring med å være vertsorganisasjon for frivillige.
57 73 80 20
mar-reis@online.no
Navn
Beskrivelse
Telefon
Epost
Tuba Ardic
Frivillig og har lang erfaring med Erasmus+ Ungdom.
-
ardictuba@gmail.com
Navn
Beskrivelse
Telefon
Epost
Gard Eitungjerde Høyvik
Frivillig og har lang erfaring med Erasmus+ Ungdom.
-
gardi80@gmail.com
Navn
Beskrivelse
Telefon
Epost
Barbara Harterink
Jobber i Vestland fylkeskommune. Hun har erfaring med å sende ut norske ungdommer som frivillige, med særlig fokus på inkluderingsprosjekter.
55 23 90 00
barhart@hfk.no
Navn
Beskrivelse
Telefon
Epost
Espen Holtan
Rådgiver i internasjonal seksjon i Viken fylkeskommune.
905 03 601
espenho@viken.no
Navn
Beskrivelse
Telefon
Epost
Amir Keyani
Nærmiljøkonsulent i Lillestrøm kommune. Han har tidligere organisert gruppeutvekslinger.
913 99 724
Amir.Keyani@lillestrom.kommune.no