Illustrasjon av en bygning, noen trær og personer

Om Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Programmet har et budsjett på 26,5 milliarder euro for perioden 2021-2027. Dette er en en økning på 90 prosent sammenlignet med forrige periode. Omtrent 10 prosent av dette budsjettet går til ungdomsdelen av programmet.

Les mer om Erasmus+ Du kan også følge EU-kommisjonens Facebook-konto for ungdommer her.

Erasmus+ ungdom i Norge

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er ansvarlig for administrasjonen av Erasmus+ ungdom, ungdomsdelen av Erasmus+, i Norge.

Vi støtter prosjekter med ungdom (13-30 år) og de som jobber med ungdom.

I 2023 har vi ca 62 millioner kroner til fordeling til prosjekter på ungdomsfeltet i Norge. 10% av disse er satt av til akkrediterte organisasjoner.

Information in English

The youth programme of Erasmus+ is called Erasmus+ Ungdom in Norwegian. The Directorate for Children, Youth and Family Affairs is the Norwegian National Agency for Erasmus+: Youth in Action in Norway.

Address

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Erasmus+ ungdom

Postal address: Postboks 6299 Etterstad, 0603 Oslo

Visiting address: Fredrik Selmers vei 3 (Helsfyr), Oslo

Telephone Bufdir: (+47) 46 61 50 00

Telephone Erasmus+ ungdom: (+47) 46 61 63 60

Email Erasmus+ ungdom: erasmusungdom@bufdir.no

You can find our contact details here.