18 prosjekter får støtte fra Erasmus+ ungdom

Guttekonferanse i Hammerfest, online orkesterøving, entreprenørskap og kurs om ungdomsarbeid i naturen. Dette er noen av prosjektene som nå har fått innvilget støtte fra Erasmus+ ungdom.

Hvert år kan du som ungdomsarbeider, ungdomsorganisasjon eller ungdom søke om midler til prosjektet ditt gjennom Erasmus+ ungdom. Søknadene som ble behandlet denne gangen var fra søknadsfristene den 23. mars og 4. mai. 

Vi mottok totalt 50 prosjekter i de to søknadsrundene, og 18 av disse prosjektene fikk innvilget støtte. Den totale summen som er delt ut nå er i underkant av 13,5 millioner kroner.  

Musikk, entreprenørskap, guttekonferanse og utendørs ungdomsarbeid

Her er eksempler på noen av prosjektene som nå har fått støtte:

 • De unges orkesterforbund får i overkant av 600.000 kroner i støtte fra støtteordningen små samarbeidsprosjekter til å utvikle et prosjekt med en irsk samarbeidspartner. I dette prosjektet skal de teste ut og tilgjengeliggjøre utstyr for å øve sammen på nett.
 • Rogaland fylkeskommune (Fagskolen Rogaland) får nesten 2,6 millioner kroner til et to-årig samarbeidsprosjekt med partnere fra fem land for å styrke erfaringsbasert læring og entreprenørskap blant ungdommer med færre muligheter og i yrkesopplæringen. De skal blant annet utvikle ressurser og en digital læringshub.
 • Volda kyrkjelege fellesråd inviterer ungdomsarbeidere fra seks land på kurs om friluftsliv og naturens verdi i ungdomsarbeid. Ungdomsarbeiderne skal også utvikle egne utendørs workshops som de skal gjennomføre lokalt.
 • Hammerfest kommune mottar nesten 200.000 kroner til et ungdomsstyrt prosjekt hvor fem unge gutter sammen med voksne ansatte skal planlegge og gjennomføre en «Guttekonferanse». Konferansen handler om å fremme og skape åpenhet rundt psykisk helse blant gutter og ikke-binære i Hammerfest.

Slik fordeler søknadene seg

 • Små samarbeidsprosjekter: Av 21 søknader ble 8 innvilget
 • Store samarbeidsprosjekter: Av 7 søknader ble 2 innvilget
 • Gruppeutveksling: Av 13 søknader ble 3 innvilget.
 • Opplæring for ungdomsarbeidarar: Av 4 søknader ble 1 innvilget.
 • Ungdomsstyrte prosjekt: Av 5 søknader ble 4 innvilget.

Antall søknader som kom inn, sortert etter fylke:

Vi mottok søknader fra 10 av 11 fylker i Norge.

 • Viken: 13
 • Oslo: 13
 • Trøndelag: 8
 • Møre og Romsdal: 4
 • Troms og Finnmark: 3
 • Rogaland: 3
 • Vestland: 2
 • Innlandet: 2
 • Nordland: 1
 • Vestfold og Telemark: 1
 • Agder: 0

Slik har vi fordelt pengene på de ulike ordningene

Totalt blir 1,6 millioner kroner delt ut til 3 gruppeutvekslinger. Det samme beløpet deler vi ut til 4 ungdomsstyrte prosjekter. Opplæring for ungdomsarbeidere-prosjektet får 388 000 kroner. De små samarbeidsprosjektene får enten 300.000 kroner eller 600.000 kroner hvert. Den totale bevilgningen til små samarbeidsprosjekter er på 4,6 millioner. De to store samarbeidsprosjektene får i overkant av 2,5 millioner kroner hver.

Mest i støtte til Rogaland og Oslo

I denne søknadsrunden er det Oslo og Rogaland som stikker av med de største summene. Hovedgrunnen til dette er de to store samarbeidsprosjektene fra disse fylkene. De neste fylkene på listen er Trøndelag og Innlandet.

 • Rogaland: Ca. 3,7 millioner kroner
 • Oslo: Ca. 3,7 millioner kroner
 • Trøndelag: Ca. 1,6 millioner kroner
 • Innlandet: Ca. 1,2 millioner kroner
 • Viken: Ca. 1,1 millioner kroner
 • Troms og Finnmark: Ca 810 000 kroner
 • Vestland: Ca. 620 000 kroner
 • Møre og Romsdal: Ca. 390 000 kroner
 • Nordland: Ca. 310 000 kroner

Alle tall i kroner er omtrentlige. Støtten blir utbetalt i euro, og eksakt eurobeløp blir fastsatt i kontrakten.

Disse prosjektene får støtte  

Gruppeutveksling:

 • Norway Kanires Ungdom "A Healthy Mind in A Healthy Body" € 47,124
 • Youth Energeia “The Rainbow Children” € 34,071
 • Youth Energeia  “Head Above Water” € 76,630

Opplæring for ungdomsarbeidere:

 • Volda kyrkjelege fellesråd “Nature and experiential-outdoor education in youth work” € 37,710.00

Ungdomsstyrte prosjekter

 • Hammerfest kommune Ungdomstjenesten fritidsklubber «Guttekonferansen 2022» € 18,550
 • Hammerfest kommune Ungdomstjenesten fritidsklubber «Ungdomsrådssamling Nord-Norge» € 59,910
 • Trondheim Parkour «Utforsk omgivelsene dine gjennom kreativ bevegelse» € 31,255
 • Norges Sosiale Forum «Globaliseringskonferansen 2022 (Ungdomsdelen)» € 49,860

Små samarbeidsprosjekter

 • DalPro Utvikling AS  «Heuristic APProach to Educating Youth on Hidden Hunger” € 60,000
 • World Expression Forum «Unges deltagelse i demokratiet» € 60,000
 • Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre «Lillehammer Young Leaders Programme» € 60,000
 • Narviksenteret «Express! Explore! Expand!» € 30,000
 • Prios Kompetanse AS “DISADVANTAGED YOUTH INTEGRATION INTO E-COMMERCE WITH DIGITAL RESOURCES” € 60,000
 • De Unges Orkesterforbund «Online Rehearsals» € 60,000
 • Exploring Cultural campfire Opportunities “Social Entrepreneurship for Sustainability” € 60,000
 • Intermezzo Ungdomsorganisasjon «Less Plastic-More Breathe» € 60,000

Store samarbeidsprosjekter

 • ROGALAND FYLKESKOMMUNE «Experiential Entrepreneurship Labs» € 250,000
 • Oslo International Hub AS «Social entrepreneurship labs for women NEETs in a post-COVID era” € 250,000

Neste søknadsfrist

Neste søknadsfrist for alle støtteordningene er 4. oktober 2022 kl. 12:00. Resultatet vil bli klart i løpet av desember 2022.

Ta kontakt med oss dersom du har en prosjektidé du ønsker å få tilbakemelding på, eller trenger veiledning.