35 år med Erasmus – 35 erfaringer  

I år markerer EU at det er 35 år siden Erasmus-programmet ble lansert. EU inviterte 35 tidligere deltakere til et møte med høytstående EU-politikere for å dele erfaringer og diskutere hvordan programmet kan bli bedre. Fra Norge deltok Luqman Wadood, som står bak debattnettstedet Jeune.no. Han har nylig gjennomført et ungdomsstyrt prosjekt finansiert av Erasmus+ ungdom.

EU-kommisjonens visepresident Margaritis Schinas åpnet møtet med å fortelle om programmets tidligere dager. Da var nok ingen som da kunne forutse at programmet skulle bety så mye og være en så stor suksess. Erasmus programmet er Europas sjel, sa han. Fra å være et utvekslingsprogram for høyere utdanning er det nå mye mer: Mobilitet og utvikling av ferdigheter, læring og forståelse. Erasmus-programmet er viktig for EU. Dette så vi blant annet da det lengste rådsmøtet i EUs historie fant sted i juli 2020. Da var Rådet samlet for å bli enige om EUs budsjettet for 2021-2027. De slaktet omtrent hvert eneste budsjettforslag fra Kommisjonen. Og Schinas mente at «slaktet» var det riktige ordet for å beskrive hva som skjedde. Men det var ett område politikerne ikke våget å røre: Erasmus. De forsøkte seg så vidt, men i det store og det hele ble Kommisjonens forslag vedtatt. Mer enn 26 milliarder euro er nå satt av til programmet frem til 2027. Schinas ambisjon for programmet er at Erasmus ikke bare er en mulighet for alle, men at det blir en grunnleggende rett som hver ung europeer benytter seg av.  

Deretter gikk ordet til kommisær Mariya Gabriel, som er ansvarlig for blant annet utdanning og ungdom. Hun snakket om hvordan Erasmus-programmet har blitt det definerende programmet for en generasjon. Men det handler ikke bare om 13 millioner mobiliteter: Det handler om selvtillit, tillit, vennskap og tilhørighet.

Deretter ble det en åpen meningsutveksling hvor de 35 deltakerne kunne si hva de mente om programmet og komme forslag til forbedringer. Viktigheten av inkludering, at alle må få tilgang til informasjon om mulighetene og forenkling av programmet og IT-verktøyene var noe av det som var nevnt.

For Luqman Wadood var det et interessant møte hvor han lærte mye nytt om Erasmus+. Det ble også tydelig i løpet av møtet at få stiller spørsmål med den enorme årlige summen Erasmus-programmet får på grunn av den lange tradisjonen programmet har og de gode resultatene.

Erasmus+-programmet et program som bidrar til et mer samlet Europa gjennom utvekslinger, reiser og prosjekter. Jeg håper at Erasmus+-programmet kan bli bedre kjent blant unge  i Norge, slik at flere kan delta. Det å utveksle kulturer, ideer og språk er veldig interessant, sa Luqman etter møtet i Brussel.