Bli med på en studietur til Lviv – En unik mulighet til internasjonalt ungdomssamarbeid

NB! Merk at dette ikke er en studietur i regi av oss i Erasmus+ ungdom. Turen arrangeres av Europarådet, vi deler kun utlysningen (og kan dermed heller ikke svare på spørsmål du har noen). Kursutlysninger fra Erasmus+ ungdom finner du her.

I oktober 2024 arrangerer Europarådets ungdomsavdeling en studietur til Lviv, Ukraina, som del av et større initiativ for å styrke internasjonalt ungdomssamarbeid og støtte ungdommer i konfliktområder. Dette initiativet er særlig relevant i lys av den pågående krigen i Ukraina, som har ført til omfattende utfordringer for landets unge befolkning.

Bakgrunn

Siden Russlands invasjon av Ukraina har over to millioner unge mennesker blitt intern fordrevet i landet, mens mange andre har flyktet til utlandet. Ødeleggelsen av over 106 ungdomsinfrastrukturer, hvorav 38 er fullstendig ødelagt, understreker behovet for internasjonal støtte og samarbeid. Europarådets svar på denne krisen har vært å utvide og tilpasse samarbeidet med ukrainske ungdomsmyndigheter.

Studietur til Lviv

Studieturen, som finner sted fra 9. til 12. oktober 2024, gir deltakerne mulighet til å engasjere seg direkte med ungdomsledere og organisasjoner i Lviv. Programmet inkluderer besøk til ulike ungdomsorganisasjoner, diskusjoner om samarbeidsmuligheter og en grundig gjennomgang av det planlagte programmet for Lviv som Europeisk Ungdomshovedstad i 2025. Målet er å styrke ferdighetene og kapasiteten til ungdomsorganisasjonenes representanter til å gjennomføre prosjekter som reflekterer prioriteringene til Europarådets ungdomssektor.

Seminar i Lublin

Etter besøket i Lviv, fortsetter reisen til Lublin i Polen, hvor deltakerne deltar på et opplæringsprogram fra 13. til 16. oktober. Dette programmet er designet for å utvikle ferdigheter innen prosjektledelse og fremme internasjonalt samarbeid blant ungdomsorganisasjoner. Gjennom interaktive workshops og nettverksbygging vil deltakerne få praktisk erfaring med hvordan man planlegger og gjennomfører prosjekter som kan ha en positiv innvirkning på lokalsamfunn og på tvers av landegrenser. Opplæringen inkluderer også diskusjoner om de spesifikke behovene til unge mennesker, både i Ukraina og internasjonalt, og utforsker potensielle områder for samarbeid. Målet er at hver deltaker skal forlate Lublin med nye kunnskaper og ideer for fremtidige initiativer som kan støtte og styrke ungdomsarbeidet hjemme og i utlandet.

Hvem kan delta?

Deltakere bør være frivillige, styremedlemmer eller ansatte i nasjonale eller internasjonale ungdomsorganisasjoner. Ideelle kandidater er mellom 18 og 30 år, kan delta under hele programmet, og kan bruke engelsk som arbeidsspråk. De bør også være i stand til å overføre kunnskapen de har fått tilbake til sine organisasjoner.

Hvordan søke?

Interesserte kandidater oppfordres til å søke via dette søknadsskjemaet innen 15. juli 2024. Alle reise- og visumkostnader vil bli refundert i henhold til Europarådets regler, og deltakernes opphold og kost vil også bli dekket.

Dette er en unik mulighet til å bidra i viktige internasjonale dialoger og å bygge varige samarbeid for fred og demokrati.

Har du spørsmål om turen, kan du sende en e-post til eyf@coe.int.