Disse februar-søknadene har fått ja!

En 7 dagers ungdomsutveksling til Georgia med fokus på friluftsliv og utendørsaktiviteter. Et bærekraftsprosjekt som skal samle ungdomsarbeidere fra 8 ulike land. En konferanse der unge og voksne fra alle de 11 fylkene i Norge skal lage en guide til ungdomsmedvirkning. Dette er noen av prosjektene som nå har fått innvilget støtte fra Erasmus+ Aktiv ungdom, når nærmere 10 millioner kroner skal deles ut.

Hvert år kan du som ungdomsarbeider, ungdomsorganisasjon eller ungdom søke om midler til prosjektet ditt gjennom Erasmus+ Aktiv ungdom. Det er flere mulige søknadsfrister hvert år, og i år var 23. februar første søknadsfrist. Da kunne du søke midler gjennom støtteordningene gruppeutvekslingopplæring for ungdomsarbeidere og ungdomsstyrte prosjekter. 54 søknader ble levert innen kl 12:00 denne onsdagen i februar. Ventetiden er nå over, og denne uka ble det klart at 22 av disse prosjektene fikk innvilget støtte. Den totale summen som deles ut er nesten 10 millioner kroner!

Vi mottok søknader fra 9 av 11 fylker i Norge. Likevel er alle fylkene representert ved at alle de 11 fylkene står som partnere i et prosjekt der Trøndelag fylkeskommune er hovedsøker. I denne søknadsrunden er det Viken som stikker av med den største summen på ca. 4,2 millioner kroner, fordelt på flere ulike prosjekter fra regionen. Den neste på listen er Vestland som vil motta omtrent 1,8 millioner kroner til sammen.

Friluftsliv, bærekraft og ungdomsmedvirkning

Av 34 søknader om støtte til en gruppeutveksling var det 14 søknader som kom gjennom nåløyet. En av disse var søknaden fra Ung i Gjøvik. Sammen med en georgisk ungdomsorganisasjon skal de ta med seg 30 ungdommer mellom 14 og 16 år til Georgia. I en uke i september skal de ha fokus på utendørsaktiviteter og friluftsliv – og kanskje noen får øvd seg på å legge fra seg mobilen? Prosjektet kalt The Earth has music for those who listen får utdelt om lag 260 000 kroner.

Prosjektet Be Sustainable – Make a difference er et prosjekt under støtteordningen opplæring for ungdomsarbeidere. I perioden juli 2022 til desember 2023 skal organisasjoner og ungdomsarbeidere fra åtte ulike land møtes i Norge over tre samlinger. Målet er blant annet å motivere hverandre og andre til å sette søkelys på klima, bærekraft og globalt medborgerskap. Prosjektet vil motta rundt 660 000 kroner, og er en av to søknader til denne støtteordningen som har fått ja denne runden.

I februar kom det inn tolv søknader til støtteordningen ungdomsstyrte prosjekter. Fem har blitt innvilget, og én av disse tilhører Trøndelag fylkeskommune. De går i bresjen når alle fylkene i Norge skal samles for å utvikle en veiviser for ungdomsmedvirkning. Ungdommer fra alle de fylkeskommunale ungdomsrådene er sterkt representert, og her skal unge og voksne sammen komme fram til noen felles prinsipper for ungdomsmedvirkning. Prosjektet har fått det passende navnet Hvordan sikre at ungdommens stemme blir hørt hele veien fram til vedtak?, og får utdelt rett under 600 000 kroner.

En nyhet det siste året er at man også har kunnet søke om å bli en såkalt akkreditert organisasjon gjennom ordningen Akkreditering. Akkreditering er en mulighet for erfarne organisasjoner å gjennomføre regelmessige Erasmus+-prosjekter gjennom flere år, uten å måtte levere en omfattende søknad hver gang. Får man godkjent søknad om akkreditering kan man gjennomføre flere Erasmus+-prosjekter som en del av sitt langvarige, strategiske ungdomsarbeid. Nesodden Idrettsforening har etter mange vellykkede og innovative Erasmus+-prosjekter blitt en akkreditert organisajon. Deres neste prosjekt er en gruppeutveksling som får utdelt ca. 470 000 kroner.

Nesodden basketforening har arrangert mange gruppeutvekslinger - her i Israel i 2019.

Slik fordeler søknadene seg

 • Gruppeutveksling: Av 34 søknader ble 14 innvilget.
 • Opplæring for ungdomsarbeidarar: Av 6 søknader ble 2 innvilget.
 • Ungdomsstyrte prosjekt: Av 12 søknader ble 5 innvilget.
 • Akkreditering: Av 1 søknad ble 1 innvilget.

Antall søknader som kom inn, sortert etter fylke:

 • Viken: 18
 • Vestland: 9
 • Oslo: 8
 • Trøndelag: 7
 • Innlandet: 3
 • Vestfold og Telemark: 3
 • Møre og Romsdal: 2
 • Rogaland: 2
 • Agder: 1
 • Nordland: 0
 • Troms og Finnmark: 0

Slik fordeler pengene seg på de ulike ordningene

Totalt vil over 6 millioner kroner bli delt ut til de 15 gruppeutvekslingene. Hvert utvekslingsprosjekt vil få alt fra 250 000 til over en halv million kroner.

De to prosjektene innenfor ordningen opplæring for ungdomsarbeidere får totalt ca. 870 000 kroner fordelt mellom seg.

De fem ungdomsstyrte prosjektene får til sammen 2,5 millioner kroner delt ut.

Slik fordeler pengene seg på de ulike fylkene

 • Viken: Ca. 4,8 millioner kroner
 • Vestland: Ca. 1,8 millioner kroner
 • Innlandet: Ca. 640 000 kroner
 • Trøndelag: Ca. 600 000 kroner
 • Vestfold og Telemark: Ca. 590 000 kroner
 • Oslo: Ca. 520 000
 • Rogaland: Ca. 460 000 kroner
 • Møre og Romsdal: Ca. 300 000 kroner
 • Agder: Ca. 290 000 kroner
 • Nordland: 0 (men Nordland fylke fikk innvilget nesten 4 millioner kroner ved første søknadsrunde i 2021)
 • Troms og Finnmark: 0

Alle tall i kroner er omtrentlige. Støtten blir utbetalt i euro, og eksakt eurobeløp blir fastsatt i kontrakten.

Søknadsrunder i 2022

I 2022 er det flere ulike søknadsfrister.

 • Søknadsrunden med frist 23. februar 2022 – resultatet publiseres 5. mai 2022
 • Søknadsrunden med frist 23. mars 2022 – resultatet publiseres i midten av juni 2022
 • Søknadsrunden med frist 4. mai 2022 – resultatet publiseres i midten av juli 2022
 • Neste søknadsfrist for alle støtteordningene er 4. oktober 2022 kl. 12:00. Resultatet vil bli klart i løpet av desember 2022.

Ta kontakt med oss dersom du har en prosjektidé du ønsker å få tilbakemelding på, eller trenger veiledning.