Forstå deg på psykisk helse

Psykisk helse er et tema som opptar mange i dag - ikke minst ungdommer og ungdomsarbeidere. Denne våren har du kunnet følge en kursrekke om psykisk helse i ungdomsarbeid, og nå ligger endelig alle ressursene ute. Utforsk videoer, podkastepisoder, artikler og illustrasjoner, og få en dypere forståelse for hva psykisk helse er og hva det gjør med oss.

Både i de 11 ungdomsmålene som er utarbeidet av ungdommer i Europa, samt i den europeiske ungdomsstrategien, står psykisk helse sentralt. Derfor ønsker vi som jobber på de nasjonale kontorene for ungdomsdelen av Erasmus+ rundt omkring i Europa, å sette psykisk helse på agendaen i hele 2023. Vi har i samarbeid med SALTO-kontoret for inkludering, laget en nettbasert kurs- og podkastserie om psykisk helse på ungdomsfeltet. Serien som kom denne våren hadde som mål å gi innsikt og forståelse for psykisk helse. Til høsten kommer en oppfølgingsserie, som har fokus på å utforske og dele praksis innen psykisk helse i ungdomsarbeid.

I hver episode får du høre en ekspert innlede om et tema innenfor psykisk helse. Etter foredraget ble det åpnet for diskusjon og refleksjon rundt tematikken. Når episodene nå er sluppet som podkast, er det kun

Podkastserien har fått navnet "ID Talks - Understanding mental health", og vil bli en del av den allerede eksisterende podkasten ID Talks! om inkludering på ungdomsfeltet i Europa.

Episoder

De fem episodene fra våren 2023:

  • 15. februar: Psykisk helse - kort forklart

Original tittel: ID Talks Mental Health Explained. Ekspert: Maria Agorastou, Hellas

  • 1. mars: Klimaangst hos ungdommer

Original tittel: ID Talks Climate-Change Anxiety. Ekspert: Anna Pribil, Østerrike

  • 15. mars: SoMe-avhengighet hos ungdommer

Original tittel: ID Talks Social-Media Addiction. Ekspert: Katja Mankinen, Finland

  • 29. mars: Støtt ungdoms psykiske helse

Original tittel: ID Talks Supporting Young People’s Wellbeing, Ana Perović, Serbia

  • 12. april: Sunn psykisk helse hos ungdomsarbeidere

Original tittel: ID Talks Youth-Workers Wellbeing, Natalja Gudakovska, Latvia

Plakat med skriften ID talks

Flere ressurser