Fotokonkurranse om ungdoms engasjement og medvirkning

Kjære ungdom – dette året er ditt. Engasjer deg!

2022 er Det europeiske ungdomsåret. Målet med året er å sørge for at ungdom over hele Europa blir hørt. At ungdom engasjerer seg og får medvirke er helt avgjørende for å forme framtida vår, og vi vil se hvordan dere gjør det. Bli med på vår fotokonkurranse! 

Vinneren får et reisegavekort på 5000 kr.

Slik deltar du

Knips et bilde som illustrerer engasjement og medvirkning for deg. Last opp ditt bidrag på Instagram med #DetStarterMedDeg og #eyy2022. Forklar i teksten hvorfor du valgte akkurat dette bildet.

Har du ikke en Instagram-konto kan du sende oss bilde og beskrivelse på epost: anja.kandal-wright@hkdir.no eller lillian.solheim@bufdir.no.

Betingelser:

  • Du må ha rettighetene til å bruke bildet.
  • Arrangørene av konkurransen står fritt til å bruke innsendt bildemateriale underveis og i etterkant av konkurransen i egne kanaler. Arrangørene kan komme til å spørre om å få bildet tilsendt i bedre kvalitet.
  • Bildet må legges ut på Instagram mellom 1. juli og 31. oktober
  • Profilen din må være åpen eller du må gi oss tilgang til profilen din ved å godkjenne en av arrangørene: @utdanningiverden  @erasmusplussungdom   
  • Du må være mellom 16 år og 30 år og bosatt i Norge for å delta

Vinneren blir kåret av en jury bestående av representanter fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Erasmus+: ungdom og EUs delegasjon til Norge.

For mer informasjon, kontakt:

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse: anja.kandal-wright@hkdir.no 

Bufdir/ Erasmus+ ungdom: lillian.solheim@bufdir.no