Hvem deltar og hvem deltar ikke?

Forskning viser at deltakelse i internasjonale utvekslinger har en positiv innvirkning på ungdom. Blant annet styrker det sosiale ferdigheter og interkulturell kompetanse. Men ikke alle har mulighet til å delta i internasjonale prosjekter, og det kan det være mange ulike grunner til. Her er to nye publikasjoner som kan hjelpe oss å belyse hvem som ikke får delta og hvorfor.

Ny rapport
Denne studien (ekstern lenke) ser på hvilke grupper som er underrepresenterte i ungdomsutvekslinger og hvilke barrierer som hindrer dem i å delta. Interessert i de aller viktigste funnene? Her får du dem kort oppsummert (ekstern lenke).  

Hva mener folk i Europa?
Og Europakommisjonen har spurt 150 tilfeldig utvalgte europeiske borgere i alle aldre og fra ulike bakgrunner om hvilke hindringer de ser for deltakelse i internasjonale prosjekter. Innspillene de har kommet med har blitt knadd til 21 konkrete anbefalinger til kommisjonen. De finner dem her (ekstern lenke).