Hvordan står det til med ungdommer i Norge?

Europakommisjonen jobber med å evaluere den europeiske ungdomsstrategien, og til det trenger de innspill fra deg som jobber på ungdomsfeltet i Norge. Ungdommer, ungdomsarbeidere, organisasjoner og andre kan gi innspill ved å fylle ut en spørreundersøkelse innen 2. august 2023.

Den europeiske ungdomsstrategien ble vedtatt i 2018, og har en varighet fra 2019 til 2017. Målet for strategien er blant annet å legge til rette for ungdommers deltakelse i samfunnet ved å sikre at unge mennesker har tilgang til de nødvendige ressursene som kreves for slik deltakelse. Dessuten skal strategien bidra til å oppnå de 11 ungdomsmålene som ble utarbeidet av europeiske ungdommer for noen år tilbake.

Nå er det snart tid for midtveisevaluering av den europeiske ungdomsstrategien. Europakommisjonen ønsker innspill fra ungdommer, ungdomsarbeidere og andre som jobber på ungdomsfeltet, fra så mange land som mulig, slik at de får høre fra folk i alle de ulike landene i EU og Erasmus+ om hvordan det står til med ungdommer. Denne prosessen er en del av arbeidet med den europeiske ungdomsstrategien. Strategien gjelder for 2019 til 2017 og skal ha en midtveisevaluering. Det er her dine innspill kommer inn.

Trykk her for å komme til undersøkelsen på Europakommisjonens nettsider.

  • Du kan få undersøkelsen på engelsk, dansk eller svensk, men dessverre ikke på norsk. Du finner valg for språk øverst på siden.
  • Du vil blant annet få spørsmål om ungdommers (generelle) utfordringer innen arbeidsledighet, psykisk helse, tilgang til offentlige tjenester, og lignende.
  • Dersom du ikke forstår alle spørsmålene kan du svare vet ikke / ingenting.

Det er viktig at du som jobber på ungdomsfeltet i Norge bidrar! Undersøkelsen stenger for innspill 2. august, så det kan være lurt å fylle den ut før sommerferien.