Inkludering gjennom lokale utvekslinger

Ungdomsutvekslinger som binder nasjoner sammen

Erasmus+ ungdom er glad for å kunne annonsere støtte til gruppeutvekslinger i Norge mellom ukrainske flyktninger og norske ungdommer. Europakommisjonen har utvidet muligheten til å bruke midler til ungdomsutvekslinger på lokalt nivå i Norge innenfor Erasmus+ programmet.   

Hva betyr dette? 

  • Gruppeutvekslingsprosjekter kan nå skape møteplasser for ungdom fra Norge og ukrainske flyktninger i Norge, i aldersgruppen 13-30 år, samt ungdomsarbeidere. Nytt: Dere trenger ikke nødvendigvis å ha med en partner med ungdommer som bor i et annet land, hvis dere har med ukrainske flyktninger som er i Norge. 
  • Dette initiativet gir norske og ukrainske ungdommer muligheten til å samarbeide og skape meningsfulle opplevelser sammen. 

Hva gjør Erasmus+ ungdom?  

  • Partnerskap: Bistå med etablering av samarbeid med organisasjoner og kommuner for å skape meningsfulle og inkluderende prosjekter. 
  • Prosjektstøtte: Midler til prosjekter kan søkes gjennom Erasmus+ ungdom for å gjennomføre dine lokale utvekslingsideer. 
  • Ekstra støtte: Vi tilbyr hjelp til å konkretisere rammer, innhold og partnerskap i lokale prosjekter. 

Mål

  • Interkulturell læring: Møt ungdom fra ulike bakgrunner, bygg broer og øk forståelsen. 
  • Mangfold: Bidra til et mangfoldig samfunn gjennom meningsfylte aktiviteter. 
  • Demokratiske verdier: Støtt oppunder verdier som demokrati og menneskerettigheter i handling. 

Kontakt oss for å bli med: 
Seniorrådgiver: Despina Dimitrova  
E-post: despina.dimitrova@bufdir.no 

Bli med på reisen mot et inkluderende samfunn!