Inspirerende innblikk i ungdomsarbeid i Norge

I mars kom 8 ungdomsarbeidere fra Portugal på studiebesøk til Norge for å lære mer om kommunalt ungdomsarbeid. Lokale ungdomsarbeidere hadde lagt opp til tre dager med mye spennende innhold. Portugiserne syns det var inspirerende å se i hvor stor grad tilbudene var basert på ungdommenes interesser.

Cos-play, musikkstudio og gaming i Bærum

I Bærum besøkte gruppen Marie Plahte, som er et nærmiljøsenter som organiserer aktiviteter hver dag for barn og unge. Der fikk de se den store utlånssentralen, som er mye brukt. Her kan man blant annet gratis låne ski, skøyter og sykler.

Deretter gikk turen innom Helset fritidssenter. Her fikk de et foredrag om utviklingen av Spillhuset og en introduksjon til noen av tilbudene, som Kulturfabrikken, Spillhuset, Flisespikkeriet, et kreativt verksted for cos-playere, og Lydlaben, som består av studioer og øvingsrom.

Rettighetsbasert tilnærming til ungdomsarbeid

Dagen etter stod Oslo for tur. Programmet startet på UngInfo, som gir informasjon og veiledning til unge i Oslo. Her fikk de også høre om UngOrg, som er paraplyorganisasjonen for barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo og UngMed, som skal sikre barn og unges medbestemmelse.

På Rådhuset fikk de et møte med ordfører Marianne Borgen. Hun imponerte med mye konkret kunnskap om alle ungdomsaktørene. De portugisiske ungdomsarbeiderne merket seg at hun snakket om barn og unge som borgere med egne rettigheter, ikke bare at de er barna til de voksne eller fremtidens borgere. For dem var det også inntrykksvekkende å se at den politikken som ordføreren presenterte også var den som faktisk ble praktisert.

Deretter besøkte de Fontenehuset Oslo Øst, Ung Arena Oslo Sentrum, FACT Ung og Ungdomsvennlige Velferdstjenester. De kommenterte etter disse besøkene at de var imponert over en rett-på-sak-tematisering av mental helse. Dette er et område som er svært lite synlig i portugisisk ungdomsarbeid.

Et av høydepunktene var guidet tur på Biblo på Tøyen, hvor bare ungdommer har adgang. Dette syns de var veldig lekent og inspirerende.

Fokus på ungdomsdeltakelse i Lillestrøm

Den siste dagen gikk turen til Lillestrøm kommune. På fritidsklubben fikk de en introduksjon til ungdomspolitikk i kommunen. Gruppen fikk også møte engasjerte ungdommer fra Skjetten ungdomssenter, som fortalte om ungdomsdeltakelse og hva de syns om politikk for og med unge i kommunen.

Sammenliknet ungdomsarbeid i de to landene

I Portugal er det få direkte kommunalt ansatte ungdomsarbeidere, så de fleste som deltok på studieturen er ungdomsarbeidere som jobber i ungdomsorganisasjoner i samarbeid med og støtte av kommunene. Den portugisiske delegasjonen la merke til hvordan de ulike tilbudene tok så sterkt utgangspunkt i ungdommenes behov og ønsker. Videre ble de imponert over ressursene som er tilgjengelig til denne type arbeid i Norge. De tok også med seg hjem ideer til hvordan ungdomsråd kan organiseres.

De norske deltakerne kom fra Bærum, Oslo, Alta og Skjetten. For dem var det lærerikt å dele erfaringer og praksis både med hverandre og med de portugisiske deltakerne.

Konkrete ideer og bedre selvtillit

I tilbakemeldingene nevnte mange av deltakerne at de har fått konkrete ideer som de kan benytte seg av i videre ungdomsarbeid. Noen syns også det var inspirerende å møte kolleger fra andre land og innse at man gjør mye av det samme og jobber mot samme målsetning. Konklusjonen var felles: Dette er et studiebesøk de aldri vil glemme.

Om “Europe Goes Local”

Det nasjonale kontoret for Erasmus+: Aktiv Ungdom er med i et stort europeisk, flerårig prosjekt som heter Europe Goes Local. Intensjonen med prosjektet er å få kommuner til å engasjere seg internasjonalt gjennom Erasmus+: Aktiv Ungdom, og å utvikle ungdomspolitikk og ungdomsarbeid.

Ett av tiltakene er studiebesøk for å lære av hverandre. I fjor høst var ungdomsarbeidere fra fem norske kommuner og besøkte kolleger i Portugal. I mars kom de portugisiske ungdomsarbeiderne på gjenbesøk i Oslo.

Studieturene var finansiert og organisert av Erasmus+: Aktiv Ungdom.