Norges deltakelse i Erasmus+: Midtveisvurdering og veien videre

Norge har deltatt i Erasmus+, og forgjengere i ulike former, siden 1992.

I 2024 gjennomførte Norge en midtveisevaluering av nåværende programperiode og en sluttevaluering av perioden 2014-2020. Evalueringen viser at Erasmus+ i stor grad har levert forventede resultater i Norge, med økt bevissthet og bruk av programmet. Det har vært sterk vekst i skolesektoren og yrkesfagene. Samarbeidet med europeiske partnere har forbedret kvaliteten gjennom deling av kunnskap og beste praksis. Evalueringen bekrefter at Erasmus+ er et effektivt verktøy for å nå norske kunnskapspolitiske mål.

Evalueringen ble utarbeidet av Ideas2Evidence og sendt til EU-kommisjonen 26. februar 2024. Les mer og finn lenke til rapporten på Regjeringen.no (ekstern lenke).

Europakommisjonen arbeider med neste programperiode av Erasmus+ (2028-2034), og et første forslag er forventet vår/sommer 2025. Norge har sendt et posisjonsnotat til EU-kommisjonær Iliana Ivanova 7. juni 2024, med fem overordnede prinsipper for det nye programmet: kontinuitet og stabilitet, klare prioriteringer, økt fokus på effekt, proporsjonalitet og synergier med andre EU-programmer.