Regjeringens strategi for Erasmus+ er klar!

Regjeringen har i løpet av våren utarbeidet en strategi for norsk deltakelse i Erasmus+ - EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og sport - for perioden 2021-2027. De har hatt med seg innspill fra mange ulike aktører, og kommet fram til fire mål som skal øke skal bidra til å løse samfunnsutfordringer innen inkludering, mangfold, digital og grønn omstilling:

  • Samarbeidet skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer.
  • Samarbeidet skal styrke samhandling mellom utdanning, opplæring og arbeids- og samfunnsliv.
  • Samarbeidet skal gi flere muligheten til å delta i et internasjonalt læringsmiljø.
  • Samarbeidet skal bidra til utvikling av politikk og rammebetingelser.

– Vi ser at Erasmus+ bidrar til at ungdom i større grad tar utdanning, kommer i arbeid, deltar i demokratiske prosesser og opplever økt livsmestring. Med denne strategien ønsker vi blant annet å øke antallet ungdommer og ungdomsarbeidere som får mulighet til å dra på utveksling i Europa de kommende årene. Jeg tror denne typen utvekslinger er ekstra etterlengtet hos ungdom nå, etter over ett år med pandemi og strenge reiserestriksjoner, sier Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad om ungdomsdelen av Erasmus+.

Regjeringen har også utarbeidet en strategi for norsk deltakelse i Europeisk forskningssamarbeid, deriblant Horisont Europa.