Rekordmange søknader!

Den 4. oktober var frist for å søke om støtte fra Erasmus+ ungdom ved årets siste søknadsrunde. Vi mottok over 100 søknader søknader om støtte - en nær dobling fra oktoberfristen i fjor!

Innen onsdag 4. oktober 2023 klokken 12:00 kunne ungdomsgrupper, organisasjoner, kommuner og fritidsklubber søke støtte gjennom seks ulike ordninger i ungdomsdelen av EU-programmet Erasmus+. Vi fikk inn hele 106(!) søknader denne dagen, og er veldig glade for at så mange er interessert i å få til spennende prosjekter for og med ungdommer!

Slik fordeler søknadene seg:

  • Gruppeutveksling: 49
  • Opplæring for ungdomsarbeidere: 10
  • Ungdomsstyrte prosjekter: 12
  • Små samarbeidsprosjekter: 14
  • Store samarbeidsprosjekter: 15
  • DiscoverEU Inclusion: 6

Til sammen utgjør dette 106 søknader. Ved tilsvarende runder i 2021 og 2022 fikk vi inn henholdsvis 55 og 57 søknader. Vi ser en økning i søknader til samtlige støtteordninger, og for eksempel Ungdomsstyrte prosjekter fikk hele fire ganger så mange søknader ved oktoberfristen i år (12 stk) som ved tilsvarende frist i fjor (3 stk).

Nyttig info

Alle som har søkt denne runden vil få svar på søknaden før julen 2023.

Ønsker du å søke om støtte til et prosjekt, utveksling eller reise neste år? Meld deg på nyhetsbrevet for å få beskjed når søknadsfristene for 2023 er klare!

Vi sier nok en gang tusen takk for alle søknadene, og gleder oss til å se prosjektene settes ut i live!