Resultatet etter mars-søknadsrunden

I mars fikk vi inn 31 søknader om støtte gjennom ordningene Små samarbeidsprosjekter og Store samarbeidsprosjekter.

Onsdag 22. mars 2023 kl 12:00 var den opprinnelig fristen for å søke om støtte gjennom Små og Store samarbeidsprosjekter. På grunn av tekniske problemer i EUs søknadsportal ble fristen utsatt til fredag 24. mars kl 12:00. Vi beklager ulempene det medførte at det tekniske ikke var på plass, men er glade for å se at mange fikk levert innen den nye fristen som ble satt av EU-kommisjonen.

Slik fordeler søknadene seg:

  • Små samarbeidsprosjekter (Small-scale partnerships): 16 søknader
  • Store samarbeidsprosjekter (Cooperation partnerships): 15 søknader

Sammenligner vi med tilsvarende runde i fjor, har vi fått inn over dobbelt så mange søknader til disse ordningene. Det er vi selvsagt glade for!

Nyttig info

Neste steg er at alle søknadene sendes til ekstern vurdering. De som har søkt vil få svar på søknaden sin innen starten av juli 2023.

Vil du søke i neste runde? Her er de kommende søknadsfristene:

  • 4. mai 2023: For GruppeutvekslingOpplæring for ungdomsarbeidereUngdomsstyrte prosjekter og Små samarbeidsprosjekter
  • 4. oktober 2023: For alle seks støtteordningene: GruppeutvekslingOpplæring for ungdomsarbeidereUngdomsstyrte prosjekterDiscoverEU Inclusion Action, Store Samarbeidsprosjekter og Små samarbeidsprosjekter

Meld deg på nyhetsbrevet for å få tips til søknadsskriving, kommunikasjonsarbeid, kurs du kan dra på, med mer.

Takk til alle som har søkt. Vi gleder oss til å se alle de gode ideene settes ut i live!