Si hva du mener om EUs ungdomsstrategi!

Er du mellom 15-29 år? Da ønsker EU å høre hva du mener om deler av EUs ungdomsstrategi 2019-2027. Strategien har som mål å oppmuntre unge mennesker til å delta i det demokratiske livet, støtte sosialt og sivilt engasjement, og sikre at alle unge har de ressursene de trenger for å spille en aktiv rolle i samfunnet. Dine svar vil bli inkludert i den neste EU-ungdomsrapporten om fremdriften av strategien i årene 2022-2024. De vil komplettere resultatene fra andre konsultasjoner for å gi et bedre bilde av unges synspunkter og hvordan vi kan gi unge en sterkere stemme i EUs politikkutforming. Denne undersøkelsen er tilgjengelig til 05.07.2024.

Ta undersøkelsen her (ekstern lenke).