Søknadsskjemaene er åpne!

Nå kan du klikke deg inn på søknadsskjemaene for alle støtteordningene under Erasmus+ ungdom. Søknadsskjemaene ligger eksternt på EUs portal for Erasmus+ og Det europeiske solidaritetskorpset.

For å få opp de ulike støtteordningene i Erasmus+ trykker du på Opportunities - Erasmus+. For å filtrere mulighetene innen ungdomssektoren kan du huke av for Youth der hvor det står "Fields".

Alle støtteordningene har en kode. Under finner du navnene og kodene kort forklart:

  • KA151-YOU - Accredited projects for youth mobility - For akkrediterte organisasjoner (gjelder svært få)
  • KA152-YOU - Mobility of young people - Gruppeutveksling
  • KA153-YOU - Mobility of youth workers - Opplæring for ungdomsarbeidere
  • KA154-YOU - Youth participation activities - Ungdommstyrte prosjekter
  • KA155-YOU - DiscoverEU Inclusion Action - Togreise i Europa for én eller flere ungdommer
  • KA210-YOU - Small-scale partnerships in youth - Små samarbeidsprosjekter
  • KA220-YOU - Cooperation partnerships in youth - Store samarbeidsprosjekter

KA står for Key Action - som er det EU kaller støtteordningene innenfor Erasmus+-programmet. Ofte deles støtteordningene inn i Key Action 1: mobilitetsprosjekter, og Key Action 2: samarbeidsprosjekter. YOU står for Youth, for å markere tilhørigheten til ungdomsdelen av Erasmus+ (Erasmus+ er delt inn i Youth, Higher Education, School Education, Adult Education, Vocational Education and Training og Sport).

Søknadsskjemaene vil være åpne helt fram til fristene, som er 23. februar 2023 kl 12:00 for de fleste støtteordningene. For støtteordninger innen Key action 2 (de siste to punktene på lista over) er fristen 22. mars 2023 kl. 12:00.