Takk for alle søknadene som kom inn innen 23. februar!

I den første søknadsrunden i 2022, med frist 23. februar, har vi fått inn 53 søknader.

Februar-fristen gjaldt kun for de tre støtteordningene GruppeutvekslingOpplæring for ungdomsarbeidere og Ungdomsstyrte prosjekter.

Søknadene fordeler seg slik:

  • Gruppeutveksling: 34 stk
  • Opplæring for ungdomsarbeidere: 6 stk
  • Ungdomsstyrte prosjekter: 12 stk
  • Kombinasjon gruppeutveksling og opplæring for ungdomsarbeidere: 1 stk

Vi er glade for å se at vi har fått inn flere søknader enn i de tilsvarende rundene i fjor. Faktisk fikk vi inn nesten like mange søknader for disse tre støtteordningene i 2022, som vi fikk inn totalt for alle fem støtteordningene i forrige søknadsrunde i 2021 (da fikk vi totalt inn 54 søknader til alle fem støtteordningene).

Nyttig info

De som har søkt vil få svar på søknaden sin i starten av mai 2022.

Vil du søke i neste runde? Her er de kommende søknadsfristene:

  • 23. mars 2022: For Store samarbeidsprosjekter og Små samarbeidsprosjekter
  • 4. mai 2022: For GruppeutvekslingOpplæring for ungdomsarbeidereUngdomsstyrte prosjekter og Små samarbeidsprosjekter
  • 4. oktober 2022: For alle fem støtteordningene: GruppeutvekslingOpplæring for ungdomsarbeidereUngdomsstyrte prosjekterStore Samarbeidsprosjekter og Små samarbeidsprosjekter

Takk til alle som har søkt. Vi gleder oss til å se alle de gode ideene settes ut i live!