Unik mulighet til å bidra til forskning på ungdomsarbeid

Du som i de siste årene har jobbet på fritidsklubb, i en ungdomsorganisasjon eller med ungdomsarbeid i kommunen sitter på unik kunnskap om hvordan det har gått med ungdomsarbeidet i Norge under pandemien. Denne kunnskapen bør du dele!

Visste du at det finnes et helt nettverk av forskere som har ungdomsarbeid i Europea som fagfelt? RAY-nettverket (Research-based Analysis and Monitoring of European Youth Work) jobber kontinuerlig for å kartlegge hvordan det står til med ungdomsarbeid i vår del av verden, og hva som kan bli bedre. For å kartlegge dette er de avhengige av innspill fra de som jobber tett på ungdom - nemlig deg.

Akkurat nå foregår en omfattende undersøkelse om pandemiens påvirkning på arbeid med ungdom. I undersøkelser gjennomført sommeren 2020 og vinteren 2021 svarte over halvparten av ungdomsarbeiderne som ble spurt at de ikke hadde blitt fulgt opp og støttet godt nok i løpet av koronakrisen. Nå, to år senere, er flere tiltak satt i gang, både på europeisk og lokalt nivå. Fungerer de?

Forskernettverket ber nå om din hjelp til å gjennomføre en undersøkelse som tar ca. 10 minutter. De ønsker at du svarer på spørsmål om det er noen tiltak som har vært gode eller dårlige (eller ikke-eksisterende), og om hva som etter din mening er behovene for at ungdomsarbeid i Norge skal komme seg på beina igjen.

Undersøkelsen kan leses og fylles ut på norsk. Se etter språkvalgsmenyen og velg Norsk som språk, så får du alle spørsmål og forklaringer på norsk.

Diagram viser at pandemien har hatt stor påvirkning på ungdomsarbeid i Europa