Ankomstseminar for frivillige

Tar organisasjonen din i mot frivillige ungdommer (volontører) gjennom Det europeiske solidaritetskorpset? Nå kan du gi dem en varm velkomst ved å sende dem på ankomstseminar i vakre Balestrand! Her får de møte andre frivillige fra hele Europa som også har havnet på et solidaritetsprosjekt i Norge.

Høstens ankomstseminar er planlagt å vare 2-6 dager i perioden 30. oktober til 4. november. Antall dager vil beregnes etter hvor mange som kommer, men seminaret vil skje i dette tidsrommet.

Påmeldingsfrist: Så fort som mulig, men senest innen 21. september.

Når de frivillige har fått bekreftet deltakelse på arrangementet vil dere få tilsendt nøyaktige datoer og program. Dere vil også få informasjon om hvordan dere kan få reisekostnadene refundert.

Be de frivillige melde seg på via påmeldingsskjema under, som er på engelsk:

Ta kontakt med Einar hvis du har spørsmål: einar.rafn.gudbrandsson@bufdir.no