Internasjonale muligheter i Erasmus+

Har du lyst til å bidra til å styrke kapasiteten til ungdomsorganisasjoner i Afrika og Latin-Amerika? Eller gjennomføre en virtuell utveksling med ungdomsorganisasjoner i Midt-Østen? Da bør du delta på informasjonswebinar på torsdag 10. november.

I noen få utlysninger i Erasmus+ er det mulig å samarbeide med land også utenfor Europa og Europas naboland. Denne uken inviterer EU-kommisjonen til webinar slik at du kan du lære mer om mulighetene som finnes.

De delene av programmet som er relevante for ungdomssektoren er følgende:

Erasmus+ Virtual Exchange

Gjennom denne ordningen kan ungdommer delta i interkulturelll læring uten å reise fysisk. Ordningen skal bidra til interkulturell dialog med land utenfor Europa og Europas nabolandene, bidra til kritisk tenking og mediekunnskap og fremme verdier som frihet, toleranse og ikke-diskriminering.

  • Torsdag klokken 10:45-11:30 eller
  • Torsdag klokken 15:15-16:00

Kapasitetsbygging for ungdomsfeltet

Gjennom denne ordningen er det mulig å samarbeide med land utenfor Europa og Europas naboland. Ordningen skal blant annet bidra til å øke kapasiteten til organisasjoner på ungdomsfeltet, bidra til økt deltakelse og kompetanse hos ungdom og bidra til utvikling av ungdomsarbeid i land utenfor Europa.

  • Torsdag klokken 11:30-12:15 eller
  • Torsdag klokken 16:00-16:45

Alle presentasjoner blir holdt to ganger, en gang på formiddagen og en gang om ettermiddagen. Formiddagspresentasjonene blir også oversatt til fransk.

Se nettsiden for program og lenke til strømming (ekstern lenke).