Hvordan påvirker ulikheter ungdoms læringsutbytte?

Bli med på livestream tirsdag 22. februar når forskere skal presentere sine funn om hvordan sosiale forskjeller er med på å påvirke hva vi lærer. Mer spesifikt vil de si noe om hvordan ulikheter påvirker ungdommers læringsutbytte på europeiske ungdomsprosjekter.

I denne studien har forskere studert ungdommer som har deltatt på ulike Erasmus+-prosjekter, og hvordan de opplever mestring og læring. Ungdommene hadde ulike former for funksjonsevne, ulik tilhørighet til minoritetsgrupper, og ulike muligheter innen utdanning, arbeidsmarkedet og deltakelse i samfunnet. Forskerne har sett hvordan disse variablene har påvirket ungdommenes livsmestring, interkulturelle læring og personlinge utvikling i løpet av Erasmus+-prosjekter.

Hva fant de ut? Bli med på livestream når forskerne presenterer sine hovedfunn!

Hva?

"Inkludering på ungdomsfeltet - hvem og hva mangler?"

Når?

Tirsdag 22. februar kl. 15:00 – 15:45

Hvor?

Hvem?

  • Dr. sc. Dunja Potočnik fra Centre for Youth and Gender Studies ved The Institute for Social Research i Zagreb.
  • Andreas Karsten fra forskergruppa Youth Policy Labs.

RAY står for Research-based Analysis and Monitoring of European Youth programmes. Dette forskernettverket ser på effekten av europeisk ungdomsarbeid og prosjekter støttet gjennom blant annet Erasmus+: Aktiv Ungdom.

Youth Research Dialogues er en serie med webinarer der forskere presenterer hvilke funn de har gjort på ungdomsfeltet, slik at dette blir tilgjengelig for ungdomsarbeidere og andre relevante aktører. Temaer som presenteres kan være inkludering og mangfold, ungdomarbeid under pandemien, digitalisering, osv.

Presentasjonene blir ofte tatt opp, slik at man får tilgang i ettertid.

Sjekk ut RAYs nettside og Facebook-side for mer informasjon.