Nysgjerrig på internasjonalt samarbeid på ungdomsfeltet? Bli med på webinar!

Har du og organisasjonen din lyst til å ta steget ut i internasjonalt samarbeid? Kom på webinar 10. juni og bli kjent med oss.

Når: Mandag 10. juni kl 13:00 - 14:30

Hvor: Teams (meld deg på for lenke)

Erasmus+ ungdom deler ut EU-midler til samarbeidsprosjekter i Europa. Disse midlene kan dere bruke til å teste nye metoder og utvikle nye ressurser for organisasjonsutvikling og -læring.

Midlene deles ut via to støtteordninger: store samarbeidsprosjekter og små samarbeidsprosjekter. Førstnevnte passer best for dere som har litt erfaring med internasjonalt samarbeid fra før, og sistnevnte er et fint første steg for dere som er nykommere.

Dere kan søke om beløp mellom 30 000 EUR og 400 000 EUR.

Prioriterte temaer er:

  • Inkludering og mangfold
  • Miljø og bærekraft
  • Digitalisering
  • Ungdomsmedvirkning

Vi støtter prosjekter som kommer ungdomsfeltet til gode - og dette kan være så mangt! Målgruppen for Erasmus+ ungdom er ungdommer mellom 13 og 30.

Neste frist for å søke midler er 1. oktober. Kom på webinaret og bli bedre kjent med alle mulighetene som ligger i disse støtteordningene!