Har europeiske ungdomsprogrammer noen effekt?

Bli med på panelsamtale tirsdag 12. september når forskere skal presentere sine funn om effekten av europeiske ungdomsprogrammer!

For første gang siden pandemien har forskere fra forskningsnettverket RAY (Research-based Analysis and monitoring of european Youth programmes) studert ungdommer og ungdomsarbeidere som har deltatt på prosjekter med støtte fra ungdomsdelen av Erasmus+ og Det europeiske solidaritetskorpset. Forskerne vil diskutere hovedfunn fra spørreundersøkelser, se på utvikling over tid, samt trekke fram likheter og forskjeller mellom ulike land. De vil også reflektere over hvilke potensielle muligheter programmene gir for enda bedre effekt, god praksis samt politikkutforming på ungdomsfeltet. Panelsamtalen skjer i Oslo som en del av det årlige møtet i forskningsnettverket RAY, og streames for de som ikke har tilgang til konferansen.

Hva?

Effekten av europeiske ungdomsprogrammer - siste nytt fra forskningen på feltet

Når?

Tirsdag 12. september kl. 11:15 – 12:15

Hvor?

Livestream på Facebook (ekstern lenke)

Livestream på Youtube (ekstern lenke)

Hvem?

  • Erlend Sand Bruer (RAY-forsker i Norge)
  • Stefan Georgiev (RAY-forsker i Bulgaria)
  • Ashley Pitschmann (internasjonalt RAY-forskningsteam)
  • Friedemann Schwenzer (internasjonalt RAY-forskningsteam)
Plakat:

RAY står for Research-based Analysis and Monitoring of European Youth programmes. Dette forskernettverket ser på effekten av europeisk ungdomsarbeid og prosjekter støttet gjennom blant annet Erasmus+ ungdom.

Sjekk ut RAYs nettside og Facebook-side for mer informasjon.