Vellykka nordisk Erasmus+-konferanse

Mandag 28. november til torsdag 1. desember var Erasmus+ ungdom vertskap for en stor nordisk konferanse i Oslo. 155 deltakere fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island var strålende fornøyd etter en halv uke med inspirasjon, nettverksbygging og kunnskap.

Denne nordiske temakonferansen holdes hvert år i ett av de nordiske landene, og deltakerne er støttemottakere av prosjektmidler gjennom ungdomsdelen av Erasmus+ eller gjennom Det europeiske solidaritetskorpset. Tema i 2022 var strategisk bruk av disse to programmene.

Under kan du se bilder fra konferansen.

Forventningene var høye ved starten av konferansen. Etter endt konferanse ble det klart at de ble innfridd, og vel så det! Foto: Lillian Solheim/Erasmus+ ungdom
Babak Behrad snakket inspirerende om strategiarbeid. Foto: Lillian Solheim/Erasmus+ ungdom
EU-kommisjonen var representert ved Sigrid Smith-Tønnessen. Foto: Lillian Solheim/Erasmus+ ungdom
Harald Fåkvam trollbandt publikum med humor og en presentasjon av det gode ungdomsarbeidet i Vefsn kommune. Foto: Lillian Solheim/Erasmus+ ungdom
Óli fra det islandske kontoret og Ingeborg fra det norske kontoret jobbet med å legge inn hele konferanseprogrammet i en app som deltakerne kunne bruke. Foto: Lillian Solheim/Erasmus+ ungdom
Gulesin fra det norske kontoret var en av talerne på den nordiske temakonferansen 2022. Foto: Lillian Solheim/Erasmus+ ungdom