18,5 millioner i prosjektmidler – disse fikk støtte!

Rett før sommerferien delte Erasmus+ungdom ut hele 18,5 millioner kroner i prosjektmidler. Dette var årets andre runde for gruppeutveksling, opplæring for ungdomsarbeidere og ungdomsstyrte prosjekter, og årets første runde for store og små samarbeidsprosjekter. Sjekk hvem som fikk støtte her!

Totalt fikk vi inn 70 søknader på de ulike støtteordningene, og innvilget støtte til 23 prosjekter som fordeler seg slik:

 • Gruppeutveksling: av 18 søknader ble 5 innvilget
 • Opplæring for ungdomsarbeiderer: av 6 søknader ble 4 innvilget
 • Ungdomsstyrte prosjekter: av 16 søknader ble 10 innvilget
 • Små samarbeidsprosjekter: av 12 prosjekter ble 4 innvilget
 • Store samarbeidsprosjekter: av 18 søknader ble 3 innvilget

Nysgjerrig på hvilke søknader som fikk innvilget støtte? Sjekk ut hele listen her.

Under kan du finne oversikt over hvordan den utdelte prosjektstøtten fordeler seg på fylker. Var det lite søknader som ble innvilget i ditt fylke? Det vil bli nye muligheter for å kunne søke om støtte allerede 1. oktober 2024, så her er det bare å starte planleggingen for nye prosjekter! Sjekk ut alle støtteordningene her.

Innvilgede søknader per fylke:

 • Oslo: 5
 • Akershus: 1
 • Møre og Romsdal: 2
 • Nordland: 3
 • Rogaland: 2
 • Trøndelag: 4
 • Vestland: 2
 • Innlandet: 1
 • Agder: 2
 • Telemark: 1
 • Buskerud: 1
 • Østfold: 1

Innvilgede midler per fylke: 

 • Oslo: 610 205 euro = 6,7 millioner kroner
 • Vestland: 92 874 euro = 1,02 millioner kroner
 • Nordland: 201 563 euro = 2,21 millioner kroner
 • Rogaland: 30 050 euro = 330 550 kroner
 • Akershus: 22 695 euro = 249 645 kroner
 • Telemark: 250 000 euro = 2,7 millioner kroner
 • Møre og Romsdal: 64 519 euro = 709 709 kroner
 • Trøndelag: 167 797 euro = 1,84 millioner kroner
 • Innlandet: 0 euro = 0 kroner
 • Agder: 93 046 euro = 1,023 millioner kroner
 • Troms: 0 euro = 0 kroner
 • Finnmark: 0 euro = 0 kroner
 • Vestfold: 92 874 euro = 1,02 millioner kroner
 • Buskerud: 58 520 euro = 643 720 kroner
 • Østfold: 64 151 euro = 705 661 kroner