Introduksjon til gruppeutveksling (BiTriMulti)

Dato: 1 - 5. juli 2024
Sted: Larnaca, Kypros
Frist: 17. mai 2024

Har du lyst til å komme i gang med gruppeutvekslinger, men usikker på hvor du begynner? Da bør du få med deg dette kurset! Hit vil likesinnede ungdomsarbeidere fra hele Europa komme, og sammen får dere jobbe med å bli tryggere på internasjonalt ungdomsarbeid og gruppeutvekslinger for ungdommer.

Dette kurset kalles BiTriMulti (eller BTM) og arrangeres hvert år i ulike land. Det er en morsom og enkel måte å lære om gruppeutveksling på, gjennom lek og simulering.

Målet med kurset er å:

  • en introduksjon til Erasmus+ ungdom-programmet
  • den kompetansen du trenger for å lage gruppeutvekslinger
  • en introduksjon i ikke-formell læring og læringsverktøyet Youthpass

Det er også lagt opp til at man kan møte potensielle samarbeidspartnere fra andre land.

Deltakeravgift

Det eneste du betaler er en egenandel på 500 kroner. Kurs, reise, opphold og de fleste måltider er inkludert!