Involver unge i kommunal politikk

Dato: 8 - 13. juli 2024

Sted: Braga, Portugal

Frist: 26. mai 2024

Jobber du i kommunen med ungdomsråd, og har lyst til å lære mer om hvordan vi kan jobbe effektivt med å involvere ungdom i lokale beslutningstakerprosesser? Ønsker du å legge til rette for at flere unge i din kommune kan aktivt bli med og påvirke politiske prosesser? Bli med på kurs i Portugal!

Målet med dette kurset er å dele erfaringer med andre kursdeltakere om lokal ungdomsdeltakelse, og hvordan vi kan finne og utvikle ideer for hvordan egen kommune kan jobbe videre med dette etter kurset. I tillegg vil kurset vise hvilket potensiale som ligger i Erasmus+ungdom-programmet, og hvordan kommuner kan bruke ulike støtteordninger til å jobbe strategisk videre med lokal ungdomsdeltakelse.

Hvem er kurset for?

  • Kommunalt ansatte som jobber med ungdomsråd, eller lokale politiske representanter som har fokus på ungdomspolitikk
  • Ungdomsarbeidere som jobber med ungdomsråd

Kurset foregår på engelsk, og det er et krav om at du kan bruke engelsk som arbeidsspråk. Kursplasser vil bli prioritert til deltakere som kommer fra land som er medlem av Democracy Reloading Partnership (Norge er medlem).

Om Democracy Reloading

Democracy Reloading Partnership er et samarbeidsprosjekt bestående av 19 Erasmus+ungdom-land, som ble startet i 2015. Målet er å bidra til å utvikle ungdomsdeltakelse i lokale demokratiske prosesser over hele Europa. Etter de første 5 årene ble det utarbeidet et digitalt verktøy for å støtte kommunalt ansatte i å identifisere, implementere og evaluere ungdomsdeltakelsen i sin kommune. Du kan finne det digitale verktøyet her.